Zielony Rajd Rowerowy 2024

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Zielonego Rajdu Rowerowego, wydarzenia zamykającego Tydzień Mobilności Rowerowej w Świeciu 2024!

Zielony Rajd Rowerowy to impreza, która pozwoli uczestnikom wydarzenia doświadczyć niezwykłych okoliczności przyrody występujących w naszym regionie. W ramach rajdu odwiedzimy m.in drzewa, które zdobyły tytuł Drzewa Roku Ziemi Świeckiej 2022 – Dąb Tysiąclecia w Laskowicach i niedawno nagrodzony tytułem Drzewa Roku Ziemi Świeckiej 2023 – Dąb szypułkowy Graf Schwerin w Sartowicach.

Nie zabraknie postoju z posiłkiem regeneracyjnym i pamiątkowych medali na mecie rajdu. Wyjątkowy będzie również punkt startu naszego rajdu. Wyruszymy z punktu widokowego na Czarcich Górach skąd roztacza się nietuzinkowy widok na Dolinę Dolnej Wisły i miejsce, w którym Czarna Woda spotyka się z Królową Polskich Rzek.

Naszym wydarzeniem chcemy przybliżać uczestnikom dziedzictwo przyrodnicze Ziemi Świeckiej, promować mobilność rowerową i zachęcać do odkrywania naszego regionu z poziomu rowerowych dwóch kółek.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona. Dzięki wsparciu Gminy Świecie i Powiatu Świeckiego udział w rajdzie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy zapisany uczestnik nie może wziąć udziału, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas drogą mailową.

_____________________________

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 28.04.2024 (niedziela)

TRASA RAJDU: Świecie – Sartowice – Wiąg – Czaple – Białe – Piskarki – Lipno – Laskowice – Świecie (długość ok 40 km)

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI: 28.04.2024, godz. 08:30, punkt widokowy na Diabelcach (za Nowym Szpitalem w Świeciu)

START RAJDU: godz. 09:15

ZAKOŃCZENIE RAJDU: ok godz. 13:00

ZGŁOSZENIA: kontakt@tmzs.org.pl – udział w rajdzie jest bezpłatny, prosimy podać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz wpisać w treści maila „ZIELONY RAJD ROWEROWY”

ŚLAD GPX TRASY DO POBRANIA: https://file.io/nCfEpamnEsQB

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Gmina Świecie, Powiat Świecki, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo, OSP Przechowo
_____________________________

REGULAMIN ZIELONEGO RAJDU ROWEROWEGO 2024:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 25,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
Na trasie zabrania się:
– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody

2. Uczestnictwo:
Uczestnikiem Zielonego Rajdu Rowerowego 2024 jest osoba, która spełni następujące warunki:
a) prześle zgłoszenie na adres: kontakt@tmzs.org.pl zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu
b) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu
Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:
– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:
– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Rekomendowane artykuły