XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia.
W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.
Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na jeden z adresów:
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej Skrytka pocztowa 42, 86-100 Świecie
2. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej ul. Kopernika 2, 86-100 Świecie
3. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Sienkiewicza 4, 86-100 Świecie
z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs Poetycki im. J. Jakubika”
Prosimy nie wysyłać prac listami poleconymi. Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 15 maja 2019 roku.
1. Nadesłane prace, w trzech jednakowych egzemplarzach, powinny być opatrzone godłem.
2. Do prac należy dołączyć oddzielną zamkniętą kopertę opatrzona tym samym godłem, która powinna zawierać pismo z danymi autora: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora, e-mail, nr telefonu, oraz oświadczenie zrzeczenia się praw autorskich na publikację przesłanych utworów przez organizatora konkursu.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
4. Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 600 złotych, nagrodę za II miejsce 500 zł i nagrodę za III miejsce 400 zł.
5. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie na adres e-mail, a nagrody wręczone zostaną 25 maja 2019 r. podczas „Biesiady Poetyckiej”.
6. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w terminie określonym przez organizatora.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego. 8. Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród. Szczegółowe informacje dotyczące XXXIV OKP można otrzymać wysyłając e-mail na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
XXXIV OKP

Rekomendowane artykuły