WOLONTARIAT EUROPEJSKI – Świecie bliżej Europy

Wolontariat Europejski czyli EVS (European Voluntary Service) jest akcją Programu Komisji Europejskiej ERASMUS PLUS. 

Umożliwia on organizacjom wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pomocy przy wszelakich projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w już istniejących organizacjach i instytucjach non-profit.

 EVS daje młodym wolontariuszom szansę wykorzystania własnych umiejętności, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczeń w nowych dziedzinach, poznania języka obcego i innej kultury.

 W ramach EVS młodzi ludzie w wieku od 17 do 30 lat mogą spędzić za granicą okres od kilku tygodni do 12 miesięcy, nieodpłatnie pomagając przy realizacji różnych projektów na rzecz społeczności lokalnej. 

Mogą one dotyczyć szeregu zagadnień takich, jak środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i ludźmi starszymi, zapobieganie rasizmowi i narkomanii, świadomość europejska, sport i rekreacja oraz wiele innych. Działania wolontariuszy nie przynoszą zysku i nie są wykonywane jako zastępstwo czyjejś pracy etatowej.

 W sposób priorytetowy traktowane są projekty angażujące młodzież niepełnosprawną, pochodzącą ze środowisk dotkniętych ubóstwem, bezrobociem i patologiami, młodzież mającą utrudnione możliwości kontynuowania nauki albo zdobycia pracy.

 Wolontariusz musi być obywatelem jednego z krajów Programu lub legalnie przebywać na jego terenie. 

 W ramach projektu wolontariusz ma zapewnione 90% kosztów podróży na miejsce projektu i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe na każdy miesiąc pobytu (jego wysokość jest zależna od kraju ,dla wolontariuszy przyjeżdzających do Polski jest to 85 Euro), ubezpieczenie Cigna, wsparcie mentorskie i językowe.

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej od lutego 2013 roku jest akredytowaną organizacją Wolontariatu Europejskiego a więc ma prawo wysyłać oraz gościć wolontariuszy w ramach projektów EVS.

 Od października 2013 roku  przez sześć miesięcy gościliśmy naszą pierwszą wolontariuszkę zagraniczną, Petię Garnoevą z Bułgarii.Do głównych zadań Petii podczas pobytu w Świeciu należała promocja projektów zagranicznych wspieranych przez Komisje Europejską w szkołach powiatu świeckiego tak aby miejscowa młodzież znała możliwości jakie dają im programy takie jak Młodzież w działaniu i Erasmus Plus  i mogła z nich w przyszłości skorzystać.

Ponadto Petia organizowała prezentacje w szkołach w ramach Europejskich Spotkań Międzykulturowych podczas których przybliżała uczniom własną kulturę, tradycję i język.

Dodatkowym zadaniem Petii była promocja Świecia poprzez stworzenie filmu promocyjnego dla miasta, który miał być swoistym spojrzeniem obcokrajowca na nasze miasto.

Z własnej inicjatywy Petia stworzyła również fotograficzny portret miasta oraz wystawę zdjęć mieszkańców Świecia wykonanych aparatem Polaroid.Jednym z ważnych wydarzeń był udział naszej wolontariuszki w Kiermaszu Świątecznym w grudniu 2013 roku podczas, którego Petia gotowała potrawy świateczne ze swojego kraju dla mieszkańców naszego miasta, jednocześnie promując programy europejskie.

 Po wyjeździe Petii i zakończeniu jej projektu zdecydowaliśmy o kontynuacji projektów Wolontariatu Europejskiego w Świeciu gdyż widzieliśmy iż nasze działania są pozytywnie odbierane przez mieszkańców oraz są najzwyczajniej potrzebne w naszej społeczności.

W październiku 2014 do Świecia przyjechały dwie kolejne wolontariuszki: Marina Martin Monteagudo z Malagi w Hiszpanii oraz Simona Georgieva z miejscowości Veliko Tarnovo w Bułgarii.Tym razem wolontariuszki przyjechały do nas na okres roku a wiec pozostały w Świeciu do końca września 2015 .W tym czasie Simona i Marina promowały Program Erasmus Plus wśród młodzieży ponadgimnazjalnej organizowały zajęcia w ramach Europejskich Spotkań Międzykulturowych oraz pomagały TMZŚ w organizacji wystaw, wernisaży i innych wydarzeń w ramach projektu ŚWIECKA SZTUKA.Ponadto nasze wolontariuszki z własnej inicjatywy organizowały zajęcia językowe dlamieszkańców Świecia z języka angielskiego i hiszpańskiego.Dodatkowo nasze wolontariuszki prowadziły zajęcia w innych instytucjach jak np domy dziecka i placówki wychowawcze dla tzw trudnej młodzieży.

Podczas projektu z udziałem Mariny i Simony powstał również anglojęzyczny film ”Welcome to Świecie” przybliżający nasze miasto i cały region dla innych obcokrajowców lub po prostu osób zainteresowanych Świeciem i okolicami.

Od początku listopada 2015 roku pracujemy w ramach nowego projektu o nazwie EVS Świecie 2015/2016 PROMO. W jego ramach gościmy dwie wolontariuszki: Nurię Ishii Balaguero z Hiszpanii oraz Virag Tajti z Węgier.

Nuria, która przyjechała nieco wcześniej, współtworzyła z nami film reportażowy nt. pracy lokalnych grup wolontariatu pt. ”My, wolontariusze” oraz przygotowywała wystawę ”Wolontariat na Świecie”, której otwarcie miało miejsce 5 grudnia 2015 roku podczas lokalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.Tego samego dnia miałą miejsce premiera wspomnianego filmu.

Obie wolontariuszki wciąż realizują działania promujące Wolontariat Europejski wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie oraz prowadzą zajęcia promujące ich kraje w ramach Europejskich Spotkań Międzykulturowych.

Z inicjatywy Virag, powstał mini-projekt ”Posłuchaj mnie Polsko” w ramach, którego nasze wolontariuszki pytają Polaków o Polskę i prezentują opnie nt. naszego kraju na swoim blogu wraz z portretami bohaterów ich projektu.