VII Wiosenny Rajd Rowerowy 2022

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza do udziału VII Wiosennym Rajdzie Rowerowym – wydarzeniu tradycyjnie otwierającym sezon turystyczny w powiecie świeckim.

Podobnie jak w poprzednich latach celem naszego rajdu jest zachęcanie mieszkańców Świecia i okolic do aktywnego spędzania czasu wolnego i odkrywania ciekawych miejsc Ziemi Świeckiej na rowerze.

Organizując nasze rajdy promujemy zdrowy tryb życia, ale też staramy się pomagać osobom, które walczą o powrót do zdrowia. W tym roku cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rehabilitację Natalii Jagielskiej. Pochodząca z Drzycimia 20-latka uległa pod koniec minionego roku wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego złamała kręgosłup. By mieć szansę stanąć o własnych siłach i znów w pełni cieszyć się z życia, Natalia potrzebuje kosztownych zabiegów rehabilitacyjnych.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona. Obowiązuje opłata startowa w kwocie 25 zł lub więcej, która jest cegiełką w całości przeznaczoną na rehabilitację Natalii Jagielskiej.
Każda cegiełka weźmie udział w zabawie, w której wygrać będzie można nagrody rzeczowe ufundowane przez POWIAT ŚWIECKI I SKLEP ROWEROWY 2WHEELS „DWA KÓŁKA”.

Dodatkowo na każdego uczestnika Rajdu czeka posiłek na trasie, pamiątkowy medal oraz mnóstwo pozytywnej, rowerowej atmosfery.

W tym roku wybierzemy się do miejscowości Tleń, gdzie odwiedzimy nowo otwarte Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego


Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 23.04.2022 (sobota)

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI: 23.04.2022, godz. 08:20, miejsce zbiórki: park za Starostwem Powiatowym w Świeciu

START RAJDU: godz. 09:00

ZAKOŃCZENIE RAJDU: ok godz. 15:00

TRASA RAJDU: Świecie – Sulnowo – Dziki – Piskarki – Lipienki – Stelchno – Czersk Świecki – Jaszcz – Osie – TLEŃ (piknik/postój ok 1,5 h) – Wierzchy – Zgorzały Most – Brzemiona – Zalesie Szlacheckie – Sierosław – Drzycim – Gacki – Wyrwa – Świecie (stadion Wdy Świecie)

DŁUGOŚĆ TRASY: 66 km

ŚLAD TRASY GPX RAJDU DO POBRANIA: https://easyupload.io/fk30dv

ZGŁOSZENIA: kontakt@tmzs.org.pl – prosimy podać imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej/cegiełki na cel charytatywny w kwocie 25 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo: PKO Bank Polski SA, nr. 29 1020 5040 0000 6402 0180 7817 z dopiskiem „DLA NATALII”

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Powiat Świecki, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo, Eko-Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów, OSP Przechowo, Wdecki Park Krajobrazowy

KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (TMZŚ), kontakt: kontakt@tmzs.org.pl

REGULAMIN VII WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 25,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
– uczestnicy zobowiązują się dostosować do zaleceń organizatora w kwestii przestrzegania zasad dystansu społecznego i wytycznych sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa

Na trasie zabrania się:
– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody

 1. Uczestnictwo:
  Uczestnikiem VII Wiosennego Rajdu Rowerowego jest osoba, która spełni następujące warunki:
  a) dokona opłaty startowej na określony cel
  b) prześle zgłoszenie na adres: kontakt@tmzs.org.pl zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
  c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu
  Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.
  Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 2. Odpowiedzialność organizatora:
  – organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
  – udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
  – organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
  – organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu
 3. Postanowienia końcowe:
  – wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
  – udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
  – ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Rekomendowane artykuły