Trzecia edycja konkursu Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2024

Zachęcamy do udziału w trzeciej odsłonie konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2024”, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.

Nadrzędnym celem konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej” jest docenienie i podkreślenie roli drzew w naszym życiu. Chcemy promować drzewa jako bohaterów naszej codzienności, którzy każdego dnia przyczyniają się do naszego lepszego samopoczucia. Konkurs ukazuje potencjał przyrodniczy Ziemi Świeckiej i zachęca mieszkańców do zwracania baczniejszej uwagi na bogaty drzewostan powiatu świeckiego. Liczymy, że nasz konkurs przyczyni się też do promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Ziemi Świeckiej. W przyszłości chcielibyśmy stworzyć szlak turystyczny pomiędzy drzewami, które zostały laureatami naszego konkursu.

Warto wspomnieć, że drzewa pomagają stabilizować klimat, produkują tlen, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Hamują też rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu i niwelują hałas. Więcej drzew to zdrowsza i przyjaźniejsza dla życia planeta Ziemia.

Przypomnijmy, że Drzewem Roku Ziemi Świeckiej 2022 w pierwszej edycji naszego konkursu został Dąb 1000-lecia w Laskowicach, zaś tytuł Drzewa Roku Ziemi Świeckiej 2023 otrzymał Dąb Schwerin w Sartowicach.

DATY KONKURSU:

30 LISTOPADA 2024 – data nadsyłania zgłoszeń

7 GRUDNIA 2024 – 14 GRUDNIA 2024 – termin internetowego głosowania na Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2024

15 GRUDNIA 2024 – 18 GRUDNIA 2024 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jedno drzewo.

2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się:

– dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu)

– dołączanie od 3 do 6 fotografii kolorowych zgłaszanego drzewa, do których osoba zgłaszająca posiada prawa autorskie lub zgodę autora oraz, które zostały wykonane w czasie 15 miesięcy od wysłania zgłoszenia

W przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje dodatkowo Deklaracja – załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz zgłoszenia wypełnia Uczestnik, natomiast Deklarację podpisuje Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika. Zgłoszenia bez powyższych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

3. Skan lub dobrej jakości zdjęcie formularza wraz z fotografiami należy wysłać na adres e-mail: kontakt@tmzs.org.pl

4. Zgłaszane drzewo musi rosnąć w granicach powiatu świeckiego

5. Zgłaszane drzewo nie mogło wcześniej zdobyć tytułu Drzewa Roku Ziemi Świeckiej. Drzewa, które otrzymały wyróżnienie lub były zgłoszone we wcześniejszych edycjach konkursu mogą być ponownie zgłoszone.

6. Dane drzewo w ramach jednej edycji konkursu może zgłosić tylko jedna osoba. W przypadku, gdy więcej osób zgłosi to samo drzewo, zakwalifikowane zostanie pierwsze wysłane zgłoszenie.

_____________

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

PARTNERZY: Powiat Świecki, Eko-Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów

REGULAMIN KONKURSU „DRZEWO ROKU ZIEMI ŚWIECKIEJ – EDYCJA 2024’’

Rekomendowane artykuły