TMZŚ angażuje się w obchody Roku Rzeki Wdy 2019

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej dołączyło do zainicjowanej przez Izbę Regionalną Ziemi Świeckiej akcji Roku Rzeki Wdy 2019, która ma promować inicjatywy dotyczące popularnej Czarnej Wody.

Dwa nasze sztandarowe rajdy rowerowe – Wiosenny Rajd Rowerowy i Rajd Końca Lata będą w tym roku mocno związane z Wdą. Ponadto podczas Festiwalu podróżników Piąty Ocean 2019 otworzymy pokonkursową wystawę fotografii „Cztery Pory Roku nad Czarną Wodą”.

Wspólnie z inicjatorami akcji Roku Rzeki Wdy 2019 zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz osoby prywatne do zgłaszania inicjatyw i wydarzeń dotyczących Wdy.

Warto wspomnieć, że istotnym celem Roku Rzeki Wdy 2019 jest ukazywanie potencjału przyrodniczego i turystycznego rzeki Wdy. W tym celu organizatorzy tworzą spójny kalendarz grupujący wydarzenia związana z nadwdecką tematyką.
Do tej pory w kalendarzu znalazło się blisko 30 wydarzeń i na bieżąco dodawane są kolejne.
W celu zgłoszenia inicjatywy/wydarzenia prosimy o pobranie i wypełnienie FORMULARZ ZGŁASZANIA IMPREZ – ROK RZEKI WDY 2019 (ze szczegółowym opisem dla każdego kolejnego wydarzenia).
Wszystkie inicjatywy zostaną opublikowane na stronie Powiatu Świeckiego https://www.csw.pl/category/aktualnosci/dla-turysty/rok-rzeki-wdy/ w zakładce ”Rok Rzeki Wdy 2019” oraz w drukowanej wersji kalendarza wydarzeń związanych z rzeką Wdą, który wydamy w połowie kwietnia – tuż przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim.
Wypełnione formularze można odsyłać do inicjatorów akcji: Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej, e-mail: tomasz.pasiek@oksir.eu
COVER EVENT

Rekomendowane artykuły