Świecka Sztuka – promujemy lokalnych artystów w całej Polsce

Projekt Świecka Sztuka powstał w listopadzie 2014 roku jako platforma zrzeszająca młodych, wyróżniających się artystów z obszaru powiatu świeckiego  oraz mająca wspierać ich w działalności artystycznej.

Jego pomysłodawcą i kuratorem jest koordynator projektów zagranicznych w TMZŚ – Tomasz Pasiek.

Przedsięwzięcie ma za zadanie promować młodych artystów związanych z Ziemią Świecką, ukazywać potencjał twórczy osób związanych z naszym regionem oraz przybliżać młodą sztukę współczesną mieszkańcom polskich miast.

Jego założenia realizujemy poprzez organizację wystaw artystycznych i wernisaży w różnych miastach Polski, promowanie młodej sztuki z regionu w mediach lokalnych i ogólnopolskich, pomagamy też w mediacji pomiędzy artystami a  przedsiębiorstwami oraz  władzami miast.

 W ramach projektu Świecka Sztuka zamierzamy również rozpocząć program warsztatów dla młodzieży wg schematu uczeń-mentor. 

Projekt finansowany jest w głównej mierze dzięki środkom samorządów lokalnych oraz Programowi Komisji Europejskiej Erasmus+.

W jego ramach TMZŚ gości zagranicznych wolontariuszy, którzy m.in. pomagają przy organizacji wystaw i promocji lokalnych artystów.Współpraca na poziomie międzynarodowym uczy tolerancji, poszerza horyzonty i buduje dialog międzykulturowy wśród wszystkich uczestników projektu.

Artyści biorący udział w projekcie mają okazję współpracować z osobami z odrębnego obszaru kulturowego, wymieniać się spostrzeżeniami i inspirować się wzajemnie.

 W obrębie środków samorządowych projekt Świecka Sztuka wspierany jest również przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, Urząd Miasta w Świeciu oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

    Pierwszym akordem „Świeckiej Sztuki”  był cykl wystaw ilustracji  pt. ”Trzydzieści/3”.Autorami prac w cyklu byli: Natalia Trochowska, Julia Osinska oraz Marcin Zaremba.

Wszyscy pochodzą ze Świecia, natomiast obecnie studiują na uczelniach artystycznych w Poznaniu.

Od grudnia 2014 roku do października 2015 ich prace odwiedziły pięć miast: Bydgoszcz, Chełmno, Nowe, Tucholę oraz Świecie.

W marcu 2016 roku rozpoczęliśmy drugą edycję projektu Świecka Sztuka i objęliśmy kuratelą Michała Pietruszkę, młodego ilustratora ze Świecia. Prace Michała odwiedziły Chełmno, Gdańsk i Świecie, a w planie są kolejne wystawy.

Obecnie realizujemy trzecią edycję Świeckiej Sztuki, do której zaprosiliśmy Paulinę Czarnecką, pochodzącą z Bukowca rysowniczkę i graficzkę.

Cykl prac Pauliny pod nazwą ”Obserwatorium” to 13 grafik – linorytów. Prezentowaliśmy je dotychczas w czterech miastach, Kwidzynie, Świeciu, Koronowie i Chełmnie.