Spotkanie z prof. Maksymilianem Grzegorzem

Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu zapraszamy na spotkanie z prof. Maksymilianem Grzegorzem, urodzonym w Świeciu, uznanym badaczem dziejów państwa krzyżackiego oraz wieloletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.

Spotkanie odbędzie się 24 marca o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Sienkiewicza 4).

Profesor Maksymilian Grzegorz (ur. 7 marca 1935 r. w Świeciu n. Wisłą) wykształcenie pedagogiczne uzyskał w Liceum Pedagogicznym w Grudziądzu. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się na tej uczelni w 1967 r., a habilitował się w 1984 r. Adiunkt, a następnie dr hab. w Pracowni Toruńskiej Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu. Przewodniczył polskiej grupie ekspertów, zajmujących się wymianą archiwaliów z Niemcami. Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej, kierownik Katedry Historii, a także dyrektor Instytutu Historii.

Dziekan Wydziału Humanistycznego. Opublikował łącznie 221 książek, artykułów, recenzji i wydawnictw źródłowych oraz artykułów popularnonaukowych.

890729 — kopia

Rekomendowane artykuły