Spotkanie promocyjne publikacji o orkiestrze ”Płomyki”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu promującym najnowszą publikację Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej poświęconą Młodzieżowo-Dziecięcej Orkiestrze Dętej Płomyki z Gruczna.

Autorką publikacji jest członkini TMZŚ – Małgorzata Mielewska, która opowie o pracach nad jej powstaniem i zagadnieniach związanych z tematem publikacji.

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowym gminy Świecie.

Organizator wydarzenia: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Data wydarzenia: 10.03.2018

Godzina: 15:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Grucznie (OSP)

Rekomendowane artykuły