Przed nami VIII Wiosenny Rajd Rowerowy 2023

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza do udziału w VIII Wiosennym Rajdzie Rowerowym 2023 – wydarzeniu rowerowym o charakterze rekreacyjno-krajoznawczym, które tradycyjnie otwiera sezon turystyczny w powiecie świeckim.

Głównym celem naszego rajdu jest integracja osób aktywnych i zachęcenie wszystkich mieszkańców i osoby odwiedzające nasz region do odkrywania ciekawych miejsc Ziemi Świeckiej na dwóch kółkach.

Wiosenny Rajd Rowerowy to wydarzenie, którym chcemy promować zdrowy tryb życia, ale też staramy się pomagać osobom, które walczą o powrót do zdrowia. W tym roku cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na pomoc pochodzącej ze Świecia Julii Tomzie, która zmaga się z poważną wadą serca zagrażającą jej zdrowiu i życiu (przełożenie wielkich pni tętniczych z inwersją komór, duży ubytek międzykomorowy w sercu i zwężenie odpływu z lewej komory do tętnicy płucnej). Ratunkiem dla Julii jest operacja w Bostonie metodą anatomicznej naprawy – Double-Switch, na którą potrzeba ponad 1,5 mln złotych. Poza udziałem w rajdzie możecie wesprzeć ten szczytny cel poprzez zbiórkę na stronie: https://www.siepomaga.pl/julia.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona. W tym momencie zapisy zostały zamknięte po otrzymaniu zgłoszeń od 200 cyklistów.

Każda cegiełka od zgłoszonego uczestnika rajdu weźmie udział w zabawie, w której wygrać będzie można nagrody rzeczowe ufundowane przez POWIAT ŚWIECKI I SKLEP ROWEROWY 2WHEELS „DWA KÓŁKA”.
Dodatkowo na każdego uczestnika Rajdu czeka posiłek na trasie, pamiątkowy medal oraz bardzo dużo endorfin i pozytywnych rowerowych wspomnień.

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 22.04.2023 (sobota)

TRASA RAJDU: Świecie – Dziki – Ernestowo – Piskarki – Jeżewo (dłuższy postój i poczęstunek) – Laskowice – Krąplewice – Bedlenki – Świecie (36 km – plik gpx z trasą do pobrania: https://files.fm/u/nyha5nzbq)

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI: 22.04.2023, godz. 08:20, park przy Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. generała Józefa Hallera 9

START RAJDU: godz. 09:00

ZAKOŃCZENIE RAJDU: ok godz. 13:30

ZGŁOSZENIA: zapisy zamknięte

ŚLAD GPX TRASY DO POBRANIA: https://files.fm/u/nyha5nzbq

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Powiat Świecki, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo, Gmina Jeżewo, OSP Przechowo

REGULAMIN VIII WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 25,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
Na trasie zabrania się:
– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody

2. Uczestnictwo:
Uczestnikiem VIII Wiosennego Rajdu Rowerowego jest osoba, która spełni następujące warunki:
a) dokona opłaty startowej na określony cel
b) prześle zgłoszenie na adres: makowo@onet.eu zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu
Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.
Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:
– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:
– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Rekomendowane artykuły