Ruszyły zapisy na rajdy rowerowe w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu

Zapraszamy do udziału w dwóch rajdach rowerowych organizowanych w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu. Obie imprezy mają charakter rekreacyjny i integracyjny.

Rowerowy Rajd Otwarcia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu odbędzie się w dniu 23.05.2021, zaś Rowerowy Rajd Zakończenia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu został zaplanowany na 29.05.2021. Uczestnicy rajdów otrzymają pamiątkowe medale, przewidziany został również poczęstunek na trasie.


Tydzień Mobilności Rowerowej 2021 (22.05-29.05) to cykl wydarzeń promujących zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność oraz mający przedstawiać różne aspekty wykorzystywania jednośladów w codziennym życiu. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zaplanowało rajdy, wycieczki, wykłady, prelekcje podróżnicze, warsztaty i konkursy.

Informujemy, że zapisy na oba rajdy TMR 2021 zostały zamknięte.

__________________

Daty rajdów:

Rowerowy Rajd Otwarcia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu: 23.05.2021 (niedziela), zbiórka: godz. 08:20, parking przed Stadionem Wdy Świecie

Trasa: Świecie – Sulnówko – Skarszewo – Bedlenki – Mały Dólsk – Kozłowo – Sulnówko – Świecie (ok 25 km)Postój z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek został zaplanowany w Gospodarstwie Agroturystycznym „Borówka” w miejscowości Mały Dólsk.

Rowerowy Rajd Zakończenia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu: 29.05.2021 (sobota), zbiórka: godz. 08:20 Miejsce zbiórki i szczegóły trasy podamy w późniejszym terminie.

Zapisy:

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Organizator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizatorzy/partnerzy:

Ruch miejski „Świecie2030”, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Gmina Świecie, Powiat Świecki, Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła, Fundacja Makowo, OSP Przechowo, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”

Koordynator rajdu:

Tomasz Pasiek (TMZŚ), kontakt: towarzystwo.mzs@gmail.com

REGULAMIN RAJDÓW ROWEROWYCH W RAMACH TYGODNIA MOBILNOŚCI ROWEROWEJ:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

– uczestnicy zobowiązują się dostosować do zaleceń organizatora w kwestii przestrzegania zasad dystansu społecznego i wytycznych sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

– niszczenia przyrody,

2. Uczestnictwo:

Warunki uczestnictwa w rajdach w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu 2021:

a) dokonanie opłaty startowej (ZAPISY ZAMKNIĘTE)
b) przesłanie zgłoszenia na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika, informację, którego rajdu/rajdów dotyczy zgłoszenie oraz potwierdzenia dokonania opłaty startowej
c) podpisanie przed startem Rajdu oświadczenia uczestnika i zapoznanie się z regulaminem Rajdu

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona (100 osób dla każdej z imprez). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Rekomendowane artykuły