Ruszyły zapisy na Bieg & Marsz „Świecie solidarne z Ukrainą”

Zapraszamy do udziału w Biegu i marszu „Świecie solidarne z Ukrainą” organizowanym w ramach działań wspierających ludność sąsiedniej Ukrainy zmagającą się z wojenną zawieruchą.

Całość środków pozyskanych z opłat startowych i dotacji zebranych do puszek na miejscu wydarzenia będzie przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Fundacja Makowo utworzyła zbiórkę publiczną i specjalne subkonto dedykowane pomocy Ukrainie w ramach Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Poza celem charytatywnym chcemy również wyrazić solidarność z narodem ukraińskim zmagającym się z militarną agresją i wzmacniać przyjaźń polsko-ukraińską. Dodatkowym celem wydarzenia jest promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

W ramach Biegu & Marszu przeprowadzimy konkurs na najciekawsze i najbardziej oryginalne przebranie w barwach narodowych Ukrainy. Oczywiście zachęcamy do prezentowania również barw biało-czerwonych.


Najważniejsze informacje:

DATA BIEGU & MARSZU: 13.03.2022 (niedziela), godz. 09:00 – 13:30

DŁUGOŚĆ TRASY: 7 km

TRASA BIEGU & MARSZU: Trasa Biegu i marszu będzie przebiegać dookoła jeziora Deczno, częściowo przy nieograniczonym ruchu aut, w związku z czym wymagane jest poruszanie się po chodniku, poboczu i oznaczonych traktach leśnych. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej (regulamin)

ZAPISY:

Warunkiem uczestnictwa w Biegu/Marszu jest:

  • dokonanie rejestracji drogą mailową na adres kontakt@tmzs.org.pl, poprzez podanie imienia i nazwiska osoby zgłaszanej, informacji, czy zgłoszenie dotyczy biegu, czy marszu oraz przesłanie potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej (skan/zdjęcie)
  • opłata w kwocie 30 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo: PKO Bank Polski SA, nr. 03 1020 5040 0000 6602 0235 1484 z dopiskiem „BIEG/MARSZ DLA UKRAINY”
  • podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru numeru startowego w dniu zawodów (deklarację można również wydrukować samodzielnie – załącznik nr 1 regulaminu – i przekazać organizatorom podczas odbioru pakietu). Wypełnienie deklaracji uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia.

HARMONOGRAM BIEGU & MARSZU:

Niedziela, 13.03.2022:

07:00 – 09:00 – Znakowanie trasy

09:00 – 10:30 – Biuro zawodów (OW Deczno, namiot organizatora – wydawanie numerów startowych, podpisywanie oświadczeń uczestnika i odbiór kuponów na posiłek)

11:00 – Start Biegu/Marszu

12:30 – Dekoracja zwycięzców Biegu & Marszu oraz ogłoszenie zwycięzcy w konkursie na najlepsze przebranie w narodowych barwach Ukrainy

REGULAMIN WYDARZENIA:

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej (e-mail: kontakt@tmzs.org.pl)

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY: Gmina Świecie, Powiat Świecki, OKSiR w Świeciu, OKSiR – dział sportu, VISTULA-PARK Świecie Sp. z o.o., organizacje zrzeszone w ramach grupy nieformalnej Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, Sklep Porkos, A.K. Reklama, M&M Graphic, The Runners Świecie

Rekomendowane artykuły