Rozstrzygnęliśmy XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia

Świecie, 20.05.2019 r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Jakubika o nagrodę Burmistrza Świecia zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej przy współudziale Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Komisja w składzie: Jerzy Wera – przewodniczący Hanna Brzoskowska – sekretarz Melitta Krzywańska – członek Nina Romańska – członek Marcin Warmke – członek po zapoznaniu się z wierszami 84 autorów nadesłanymi na XXXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika postanowiła przyznać:

  • nagrodę za I miejsce w wysokości 600 zł autorowi wierszy opatrzonych godłem: „KROKUS”,
  • nagrodę za II miejsce w wysokości 500 zł autorowi wierszy opatrzonych godłem: „ANIOŁ DESZCZU”
  • nagrodę za III miejsce w wysokości 400 zł. autorowi wierszy opatrzonych godłem „ZAWILEC”.

Wyróżnienie specjalne, ufundowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu otrzymuje autor wierszy opatrzonych godłem „LEOSTACHY” Po komisyjnym otwarciu kopert stwierdzono, że zdobywcą I miejsca jest Pani Ewa Jowik z miejscowości Łazy. Nagrodę za II miejsce otrzymuje Pani Anita Steciuk ze Ścinawy. Nagroda za III miejsce trafi do rąk Pana Krzysztofa Spycha ze Świecia. Natomiast wyróżnienie otrzymuje Zdzisław Maciejewski z Pieszyc.

Zgodnie z regulaminem Konkursu ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 25 maja 2019 roku o godz. 15:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu podczas „Biesiady Literackiej”.

XXXIV OKP

Rekomendowane artykuły