V Wiosenny Rajd Rowerowy

Zapraszamy do udziału w V Wiosennym Rajdzie Rowerowym, który w tym roku wpisuje się również w organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej „Sportowe Grand Prix Świecie na stulecie 1920-2020” – cykl czterech imprez rekreacyjno-sportowych związanych z obchodami 100-lecia powrotu Świecia i powiatu świeckiego do Macierzy.

Po raz kolejny zamierzamy integrować środowisko mniej lub bardziej doświadczonych miłośników jednośladów, a dodatkowo wesprzeć szczytny cel.

Podobnie jak rok temu, obowiązuje opłata startowa w kwocie minimalnej 20 zł, która jest cegiełką w całości przeznaczoną na rehabilitację dotkniętej dziecięcym porażeniem mózgowym i pochodzącej ze Świecia Agaty Zmudy (więcej informacji o Agacie: www.agatazmuda.pl).

Każda cegiełka weźmie udział w zabawie, w której wygrać będzie można nagrody rzeczowe ufundowane przez SKLEP ROWEROWY 2WHEELS „DWA KÓŁKA”.
Dodatkowo na każdego uczestnika Rajdu czeka posiłek na trasie, pamiątkowy medal związany z obchodami 100-lecia powrotu Świecia do Macierzy oraz nieskończenie wiele endorfin, które zagoszczą w Waszych organizmach na bardzo długi czas.
_________________

Najważniejsze informacje:
DATA RAJDU: 20.06.2020 (sobota)
ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Fundacja Makowo, OSP Przechowo, Gmina Świecie, Powiat Świecki, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Nadleśnictwo Dąbrowa, Sklep Porkos Świecie
TRASA RAJDU: OSP Przechowo, ul. Sportowa 16 – Sulnówko – Jeżewo (Nadleśnictwo Dąbrowa) – Pięćmorgi – Białe Błota – Ciemniki – Piskarki – Świecie (płyta Dużego Rynku)
DŁUGOŚĆ TRASY: 52 km
DATA, GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI: 20.06, godz. 08:20, OSP Przechowo, ul. Sportowa 16
ZGŁOSZENIA: zapisy zamknięte
KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (TMZŚ), kontakt: towarzystwo.mzs@gmail.com

 

REGULAMIN V WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:
– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody,

2. Uczestnictwo:

Uczestnikiem V Wiosennego Rajdu Rowerowego jest osoba, która spełni następujące warunki:

a) dokona opłaty startowej w kwocie 20 zł lub wyższej na konto bankowe Fundacji Makowo: PKO Bank Polski SA, nr. 29 1020 5040 0000 6402 0180 7817 z dopiskiem „DLA AGATY”
b) prześle zgłoszenie na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

V Wiosenny Rajd Rowerowy — kopia — kopia (2)

Rekomendowane artykuły