Wśród imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych przez TMZŚ, największą popularność przez ostatnie lata zyskały wydarzenia rowerowe – Wiosenny Rajd Rowerowy i Rajd Końca Lata.