RAJDY ROWEROWE

Idea organizacji rajdów rowerowych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej narodziła się w 2015 roku z inicjatywy członka zarządu TMZŚ – Tomasza Pasiek.

Od początku miały być to imprezy czysto rekreacyjne, promujące ruch na świeżym powietrzu, poznawanie powiatu świeckiego, ale też dialog międzykulturowy, gdyż ważnym aspektem organizacji rajdów jest zaangażowanie zagranicznych wolontariuszy goszczonych w Świeciu przez TMZŚ. Wolontariusze z Bułgarii, Hiszpanii i Węgier pomagają nam w sferze logistycznej przygotowania imprezy oraz tworzą fotorelacje i konkursy wiedzowe dla uczestników.

Uzupełnieniem doskonałej atmosfery podczas rajdów są postoje z odpoczynkiem przy ognisku i kiełbaskach oraz pamiątkowymi medalami dla uczestników wydarzenia.

Jednak jest to jedynie dodatek do tego co najistotniejsze – konsolidacji środowiska osób aktywnych i spędzenia czasu w miłej atmosferze niejednokrotnie odkrywając nowe miejsca w naszym regionie.

Za nami są już cztery wydarzenia tego typu. W 2015 rozpoczęliśmy Rajdem Europejskim, którego trasa wiodła ze Świecia do Gruczna i z powrotem. Następnie zorganizowaliśmy I Wiosenny Rajd Rowerowy (na trasie m.in Bedlenki, Leosia i Jeżewo) i II Wiosenny Rajd Rowerowy (trasa wzdłuż Wisły do Chrystkowo i następnie do Poledna).

Pod koniec września 2017 roku zorganizowaliśmy I Rajd Końca Lata odwiedzając m.in Buśnię i Piłę Młyn.

W tym roku pierwszą imprezą rowerową będzie dla nas III Wiosenny Rajd Rowerowy, którego trasa prowadzi do malowniczej miejscowości Żur.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem i pomysłodawcą Rajdów – Tomaszem Pasiek (tel. 513 897 524, e-mail: towarzystwo.mzs@gmail.com).

 

ZESTAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH RAJDÓW ROWEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TMZŚ:

 

III Wiosenny Rajd Rowerowy (28.04.2018)

Trasa III Wiosennego Rajdu Rowerowego

 

I Rajd Końca Lata 2017 (30.09.2017)

 

II Wiosenny Rajd Rowerowy brzegiem Wisły 2017 (29.04.2017)

 

 

I Wiosenny Rajd Rowerowy zakątkami powiatu świeckiego 2016 (16.04.2016)

 

 

Europejski Rajd Rowerowy 2015 (15.08.2015)

 

Reklamy