Idea organizacji rajdów rowerowych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej narodziła się w 2015 roku z inicjatywy członka zarządu TMZŚ – Tomasza Pasiek.

Od początku miały być to imprezy czysto rekreacyjne, promujące ruch na świeżym powietrzu, poznawanie powiatu świeckiego, ale też dialog międzykulturowy, gdyż ważnym aspektem organizacji rajdów jest zaangażowanie zagranicznych wolontariuszy goszczonych w Świeciu przez TMZŚ. Wolontariusze z Bułgarii, Hiszpanii i Węgier pomagają nam w sferze logistycznej przygotowania imprezy oraz tworzą fotorelacje i konkursy wiedzowe dla uczestników.

Uzupełnieniem doskonałej atmosfery podczas rajdów są postoje z odpoczynkiem przy ognisku i kiełbaskach oraz pamiątkowymi medalami dla uczestników wydarzenia.

Jednak jest to jedynie dodatek do tego co najistotniejsze – konsolidacji środowiska osób aktywnych i spędzenia czasu w miłej atmosferze niejednokrotnie odkrywając nowe miejsca w naszym regionie.

Za nami są już pięć wydarzeń tego typu. W 2015 roku  rozpoczęliśmy Rajdem Europejskim, którego trasa wiodła ze Świecia do Gruczna i z powrotem. Następnie w kwietniu 2016 roku zorganizowaliśmy I Wiosenny Rajd Rowerowy (na trasie m.in Bedlenki, Leosia i Jeżewo), a rok później II Wiosenny Rajd Rowerowy (trasa wzdłuż Wisły do Chrystkowo i następnie do Poledna).

Pod koniec września 2017 roku zorganizowaliśmy I Rajd Końca Lata odwiedzając m.in Buśnię i Piłę Młyn.

Trzecia edycja Wiosennego Rajdu Rowerowego odbyła się w pod koniec kwietnia 2018 roku, a jego trasa prowadziła do malowniczo położonej miejscowości Żur.

W 2019 roku (27 kwietnia) czeka nas IV Wiosenny Rajd Rowerowy, który tym razem będzie miał również wymiar charytatywny, gdyż zbieramy środki na rehabilitację dotkniętej dziecięcym porażeniem mózgowym Agaty Zmudy.
Ponadto czwarta edycja Rajdu wpisuje się w lokalne obchody Roku Rzeki Wdy 2019, przez co część trasy będzie wieść wzdłuż popularnej Czarnej Wody.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem i pomysłodawcą Rajdów – Tomaszem Pasiek (tel. 513 897 524, e-mail: towarzystwo.mzs@gmail.com).

 

ZESTAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH RAJDÓW ROWEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TMZŚ:

 

III Wiosenny Rajd Rowerowy (28.04.2018)

 

I Rajd Końca Lata 2017 (30.09.2017)

 

 

II Wiosenny Rajd Rowerowy brzegiem Wisły 2017 (29.04.2017)

 

 

 

I Wiosenny Rajd Rowerowy zakątkami powiatu świeckiego 2016 (16.04.2016)

 

 

 

Europejski Rajd Rowerowy 2015 (15.08.2015)