Powstaje film reportażowy nt. 50 lat historii Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej – pierwsze zdjęcia.

Powstanie reportażu związane jest z obchodami okrągłej, 50-tej  rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.

Autorami powstającego filmu to zagraniczne wolontariuszki goszczone przez TMZŚ w ramach długofalowego projektu Wolontariat Europejski – Nuria Ishii Balaguero z Hiszpanii oraz Virag Tajti z Węgier a także fotograf i koordynator projektów zagranicznych w TMZŚ, Tomasz Pasiek.

Pierwsze zdjęcia do filmu powstały już na początku marca br. a ich bohaterami byli m.in Panie Halina Bauza i Janina Romańska oraz obecny Prezes TMZŚ Pan Mirosław Sejkowski.

Autorzy filmu chcą dotrzeć m.in do członków założycieli organizacji, osób dzięki, którym Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej stawało się inicjatorem wielu imprez w Świeciu i okolicach oraz organizacją integrującą ludzi z różnych środowisk, którym dzieje naszego regionu nie są obojętne.

Premiera filmu przewidziana jest na 28 maja 2016 r. podczas otwarcia wystawy poświęconej 50-leciu istnienia TMZŚ.

Będzie to jedno z głównych wydarzeń obchodów jubileuszu.

Rekomendowane artykuły