Podsumowanie i rozdanie nagród w II edycji Konkursu Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2023

23 lutego 2024 roku w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję Konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2023”.

Inicjatywa realizowana jest przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Przedsiębiorstwem Eko-Wisła.

Drzewem Roku Ziemi Świeckiej 2023 został Dąb szypułkowy „Graf Schwerin” zlokalizowany w Sartowicach w Gminie Świecie. Drzewo do konkursu zgłosiła Kaja Silarska, która otrzymała główną nagrodę finansową ufundowaną przez Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła.

W ramach naszego konkursu przyznaliśmy również wyróżnienia (nagrody książkowe i pamiątkowe statuetki od Powiatu Świeckiego).

Laureaci wyróżnień: Jabłoń w Ernestowie, Gmina Świecie (osoba zgłaszająca: Kamila Kuchta), Miłorząb dwuklapowy Ernest w Sartowicach, Gmina Świecie (osoba zgłaszająca: Amelia Kaczmarek), Dąb Jan Kazimierz w Bąkowie, Gmina Warlubie (osoba zgłaszająca: Alicja Lisowska), Świerk Marek w Nowem, Gmina Nowe (osoba zgłaszająca: Zuzanna Kołodziejczuk).

Wybór laureatów zależał w połowie od głosów internautów oraz w połowie od decyzji jury konkursowego w składzie: Tomasz Pasiek (Przewodniczący jury i Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej), Jarosław Jasnoch (Inspektor ds. Ochrony Przyrody i Leśnictwa i dendrolog w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świeciu), Iwona Karolewska (Posłanka na Sejm RP), Amelia Kowalska (laureatka pierwszej edycji konkursu na Drzewo Roku Ziemi Świeckiej), Tadeusz Werkowski (Prezes zarządu Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła Spółka z o.o.).

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Rekomendowane artykuły