Nasi wolontariusze zagraniczni uczą o Unii Europejskiej

9 maja 1950 r. Robert Schuman ogłosił deklarację, która zapoczątkowała proces integracji Europy. Na pamiątkę w tym dniu obchodzone jest święto naszego kontynentu.

W nawiązaniu do niedawno obchodzonego święta, nasz wolontariusz z Hiszpanii – Juan Carlos Abdelatif Lirola przybliżał uczniom Szkoły Podstawowej nr 8 im. K. Ecksteina w Świeciu strukturę i funkcje Unii Europejskiej.

Ponadto rozpoczęliśmy kolejne zajęcia z cyklu Europejskich Spotkań Międzykulturowych, w ramach, których Janos Gosi przybliża kulturę i tradycje swojej ojczyzny, czyli Węgier. Dzisiaj takie zajęcia przyprowadziliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu.

fot. archiwum TMZŚ

Rekomendowane artykuły