Medal dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej

   29 grudnia 2016 r. podczas sesji rady miejskiej w Świeciu przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz radny województwa Paweł Knapik wręczyli Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwu Miłośników Ziemi Świeckiej. Uchwałę w sprawie przyznania medalu radni województwa, na wniosek przewodniczącego sejmiku, podjęli 28 listopada 2016 r.

   Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej działa na terenie województwa już od 50 lat. Obchodzony w 2016 r. jubileusz stał się więc doskonałą okazją do uhonorowania stowarzyszenia przez sejmik Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podziękowania za wieloletni wkład w propagowanie wiedzy o historii, sztuce i przyrodzie regionu. Przez 50 lat swojej działalności Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej organizowało spotkania z ludźmi teatru, filmu, twórcami ludowymi i literatami, a także imprezy sportowe. Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia udało się wydać szereg publikacji, przede wszystkim o historii regionu, m.in. „Mniszek – miejsce kaźni” czy „Dawne i dzisiejsze Świecie”.

Podczas wizyty w Świeciu, poza uczestnictwem w sesji rady miejskiej, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober spotkał się władzami miasta oraz powiatu. Podczas spotkań rozmawiano m.in. o współpracy z samorządem województwa.

Rekomendowane artykuły