Konkurs plastyczny ”Moja wakacyjna przygoda”

„Moja wakacyjna przygoda” to konkurs plastyczny dla dzieci z gminy Świecie w wieku 5-13 lat.

Konkurs organizowany jest przez firmę SKAT Transport sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 199, 80-298 Gdańsk, członka Gdańskiej Organizacji Turystycznej we współpracy z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej i towarzyszy I edycji Festiwalu Podróżników „Piąty Ocean”.

Zadaniem uczestników konkursu jest plastyczna interpretacja hasła „MOJA WAKACYJNA PRZYGODA” – prace mogą przedstawiać realne bądź wymyślone przygody.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat zamieszkałych na terenie gminy Świecie (woj. kujawsko-pomorskie).

Każde z dzieci może zgłosić 1 samodzielnie wykonaną pracę.
Do każdej pracy z tyłu powinna być doklejona koperta zawierająca wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartą Zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko, wiek dziecka, adres zamieszkania i dane kontaktowe.

Kartę Zgłoszenia do konkursu można pobrać pod adresem www:
http://www.poznajswiatzeskat.pl/dladzieci oraz http://www.oksir.eu/

Wydrukowane Karty Zgłoszenia i Regulamin można także otrzymać Punkcie Informacji Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 16:00.

Prace powinny być wykonane samodzielnie, na sztywnym papierze typu brystol, papier techniczny czy podklejone na karton. Technika wykonania jest dowolna: kredki, ołówki, farby, kolaż itp. z zastrzeżeniem, że nie będą przyjmowane prace: fotograficzne, wykonane i przetworzone komputerowo czy przestrzenne (np. rzeźby).
Format maksymalny prac: 50×70 cm (format B2).
Prace należy składać od dnia 5 września (wtorek) do dnia 29 września (piątek) 2017 r. w Punkcie Informacji Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 16:00.

Pytania odnośnie konkursu proszę kierować do: marketing@skat.com.pl, 58 77 65 813

Kryteriami oceny prac będzie zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność formy.

NAGRODY:

Przewiduje się 3 nagrody za zajęcie kolejno: 1. miejsca, 2. miejsca i 3 miejsca, wyróżnienia, a także pamiątkowe dyplomy konkursowe dla wszystkich uczestników.
Nagrodami za zajęcie 1, 2, 3 miejsca są Karty Turysty „Gdańsk z dzieckiem”, upoważniające do wstępu do wybranych oddziałów gdańskich muzeów i obiektów m.in.:
– Muzeum Narodowego w Gdańsku (do wszystkich oddziałów MNG)
– Muzeum Historycznego Miasta Gdańska
– Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
– Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
– ZOO w Gdańsku
– Centrum Hewelianum

Komisja Konkursowa będzie obradować w składzie:
– Anna Arendt-Laskowska, SKAT Transport sp. z o.o. sp. k., Dyrektor Oddziału w Świeciu
– Karolina Podoska, Dział Marketingu SKAT Transport sp. z o.o. sp. k.
– Tomasz Pasiek, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
– Jakub Stelągowski, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

WYNIKI:

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 4 października 2017 r.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i/lub e-mailową, a wyniki zostaną opublikowane pod adresami www: http://www.poznajswiatzeskat.pl/dladzieci oraz http://www.oksir.eu/
Informacje dot. oficjalnego wręczenia / odbioru nagród zostaną przekazane Zwycięzcom i Uczestnikom drogą telefoniczną i/lub e-mailową.
Maksymalny czas na odbiór nagród to 30.11.2017 r.
Zgłoszenie na konkurs pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu oraz ze zgodą na ich publiczną prezentację na wystawie pokonkursowej oraz w specjalnie utworzonej galerii internetowej na stronach: http://www.poznajswiatzeskat.pl/dladzieci oraz http://www.oksir.eu/, a także na profilach Facebook Grupy SKAT i Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

Pełny regulamin konkursu
dostępny jest w okresie trwania Konkursu do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie: http://www.poznajswiatzeskat.pl/dladzieci

on-line_plakat_A4_konkurs_MojaWakacyjnaPrzygoda

Rekomendowane artykuły