IX Wiosenny Rajd Rowerowy 2024

Wiosenny Rajd Rowerowy zagości w naszym regionie już po raz dziewiąty!
Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej wraz z organizacjami partnerskimi zachęca do udziału miłośników „dwóch kółek” w każdym wieku. Wydarzenie ma charakter rekreacyjno-krajoznawczy i tradycyjnie otwiera sezon turystyczny w powiecie świeckim.

Głównym celem naszego rajdu jest integracja osób aktywnych i zachęcenie wszystkich mieszkańców i osoby odwiedzające nasz region do odkrywania ciekawych miejsc Ziemi Świeckiej na rowerze.

Wiosenny Rajd Rowerowy to wydarzenie, którym chcemy promować zdrowy tryb życia, ale też staramy się pomagać osobom, które walczą o powrót do zdrowia. W tym roku cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na pomoc pochodzącemu z Lniana Stasiowi Dekowskiemu, który zmaga się z wrodzonymi wadami rozwojowymi jelit tzw. chorobą Hirshsprunga. Celem zbiórki roczne leczenie i rehabilitacja na, którą potrzeba łącznie blisko 23 tysięcy złotych.
Poza udziałem w rajdzie możecie wesprzeć ten szczytny cel poprzez zbiórkę na stronie: https://www.siepomaga.pl/stas-dekowski

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona. Obowiązuje opłata startowa w kwocie 30 zł lub większej, która jest cegiełką w całości przeznaczoną na pomoc Stasiowi.

Każda cegiełka weźmie udział w zabawie, w której wygrać będzie można zestawy upominków ufundowane przez POWIAT ŚWIECKI I SKLEP ROWEROWY 2WHEELS „DWA KÓŁKA”.

Dodatkowo na każdego uczestnika Rajdu czeka posiłek na trasie, pamiątkowy medal oraz słuszna dawka pozytywnych rowerowych emocji i wspomnień.


Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 20.04.2024 (sobota)

TRASA RAJDU: Świecie – Sulnówko – Wyrwa – Biechowo – Jarzębieniec – Budyń – Kawęcin – Jeziorki – Błądzim – WIERZCHLAS (postój z poczęstunkiem) – Cisiny – Huta – Dębowo – Jędrzejewo – Lniano – Krakówek – Dąbrówka – Biechówko – Wyrwa – Kozłowo (łącznie ok 62 km)

TYP NAWIERZCHNI: asfalt, drogi polne, trakty leśne miejscami piaszczyste

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI: 20.04.2024, godz. 08:20, park przy Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. generała Józefa Hallera 9

START RAJDU: godz. 09:00

ZAKOŃCZENIE RAJDU: ok godz. 13:30

ZGŁOSZENIA: kontakt@tmzs.org.pl (ZAPISY ZAMKNIĘTE)

ŚLAD GPX TRASY DO POBRANIA: https://file.io/DlHEAnWtOozq (bez drogi powrotnej)

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Powiat Świecki, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo, Stowarzyszenie „Lniane Serce”, OSP Przechowo, Nadleśnictwo Zamrzenica


REGULAMIN IX WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO 2024:

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
  Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:
  – przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
  – ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
  – Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
  – posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  – poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
  – liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 25,
  – podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
  – każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
  – przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
  – każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
  – podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
  – uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność
  Na trasie zabrania się:
  – spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  – zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
  – niszczenia przyrody
 2. Uczestnictwo:
  Uczestnikiem IX Wiosennego Rajdu Rowerowego jest osoba, która spełni następujące warunki:
  a) dokona opłaty startowej na określony cel
  b) prześle zgłoszenie na adres: kontakt@tmzs.org.pl zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
  c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu
  Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.
  Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 3. Odpowiedzialność organizatora:
  – organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
  – udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
  – organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
  – organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu
 4. Postanowienia końcowe:
  – wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
  – udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
  – ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
  Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Rekomendowane artykuły