Głosowanie internetowe w konkursie Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2022

Rozpoczęliśmy głosowanie internetowe na Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2022. W poniższym linku do albumu konkursowego znajdziecie 15 propozycji, które przeszły wstępną weryfikację i zostały dopuszczone pod werdykt internautów.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=tmzsswiecie&set=a.183096304301880

Głosujemy na dowolną liczbę drzew poprzez zostawienie reakcji „podniesionego kciuka”. Liczą się wyłącznie głosy oddane z profili osób prywatnych, nie profili stron, firm itp. Swoje głosy będzie można oddawać aż do 15 grudnia włącznie. Głosy internautów wraz z głosami jury konkursowego posłużą nam do wybrania Drzewa Roku Ziemi Świeckiej 2022 oraz pięciu wyróżnień.

Przypominamy, że głównym celem konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2022” jest docenienie i podkreślenie roli drzew w naszym życiu jako czynników stabilizujących klimat, produkujących tlen, czy też tworzących środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Drzewa hamują rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, niwelują hałas oraz przyczyniają się do redukcji stresu i lepszego samopoczucia u ludzi. Konkurs ma też przyczynić się do promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Ziemi Świeckiej poprzez uczynienie z drzew w powiecie świeckim indywidualnych bohaterów naszej codzienności.

Organizatorami konkursu są Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów Eko-Wisła Sp. z o.o. i Powiat Świecki.

Rekomendowane artykuły