Wspominamy naszą pierwszą wolontariuszkę goszczoną w ramach programu Młodzież w działaniu. Petia Garnoeva przyjechała do Świecia z Sofii na pół roku. Do jej głównych zadań należało promowanie inicjatyw europejskich, organizowanie spotkań informacyjnych w szkołach i praca nad filmem i wystawą o Świeciu i jej mieszkańcach.

Był to nasz pierwszy projekt Wolontariatu Europejskiego i bardzo miło wspominamy współpracę z Petią, która zresztą przyjechała do Świecia w odwiedziny już po kilku tygodniach. Liczymy, że przyjedzie do nas jeszcze nie raz.

Warto wspomnieć iż wystawa autorstwa Petii pt. Ja żyję w Świeciu, a Świecie żyje we mnie, była prezentowana zarówno w Cafe Kultura w Świeciu jak i w stolicy Bułgarii – Sofii. Zdjęcia powstawały w domowym zaciszu mieszkańców Świecia przy wykorzystaniu aparatu Polaroid. Poniżej kilka kadrów zza kulis odwiedzin Petii w domach mieszkańców naszego miasta.