Europejskie Spotkania Międzykulturowe z naszym wolontariuszem z Węgier

Wszyscy wolontariusze, których gościmy w ramach projektów Wolontariatu Europejskiego prowadzą w Świeciu zajęcia pod nazwą Europejskich Spotkań Międzykulturowych. Tegoroczne ESM rozpoczęliśmy dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu, gdzie nasz wolontariusz z Węgier – Janos Gosi, opowiadał o swoim kraju, kulturze i tradycjach. Kolejne zajęcia odbędą się jutro, a w dalszej perspektywie planujemy cotygodniowe prezentacje z udziałem naszych gości z zagranicy w kolejnych szkołąch, również z udziałem Juana Carlosa Liroli – wolontariusza z Hiszpanii.

Rekomendowane artykuły