ESM to cykl prezentacji przybliżających kulturę krajów wolontariuszy zagranicznych goszczonych przez TMZŚ w ramach Wolontariatu Europejskiego oraz strukturę i dziedzictwo całej Unii Europejskiej.Spotkania odbywają się we wszystkich szkołach powiatu świeckiego: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Ich struktura i tematyka są zróżnicowane pod względem wieku odbiorców.Podczas ESM uczniowie nie tylko mają możliwość poznania nowej kultury i osób z odmiennych kręgów kulturowych ale też prezentują często polskie tradycje, język i kuchnię. Dzięki temu również zagraniczne wolontariuszki goszczone przez TMZŚ mają możliwość dowiedzenia się więcej o nowym kraju w którym zamieszkały oraz poznania nowych osób w  środowisku, w którym od niedawna funkcjonują.