Dzień Kobiet z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej i Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet zapraszają na wyjątkowe spotkanie z cenioną poetką i członkinią TMZŚ – Alicją Kosiedowską.

Wydarzenie będzie miało formę wieczorku poetyckiego, podczas, którego nie zabraknie pysznej kawy i domowych wypieków przygotowanych przez członkinie TMZŚ.
Ponadto właścicielka salonu piękności „Linda” – Halina Bauza, udzieli konsultacji kosmetycznych dla zainteresowanych uczestniczek spotkania.
___________________

Alicja Kosiedowska – pochodzi z powiatu zambrowskiego na Podlasiu. Od lat dziecięcych wykazywała duże zainteresowanie otaczającą przyrodą, historią i literaturą. Z domu rodzinnego wyniosła umiłowanie Ojczyzny i wrażliwość na wartości humanistyczne. Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez wiele lat nauczycielka języka polskiego, obecnie na emeryturze.

Próby tworzenia własnych utworów poetyckich Alicja Kosiedowska podjęła podczas pracy w Zespole Szkół Rolniczych. Pierwsze z nich ukazały się w miejscowym Kurierze Lidzbarskim w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a niektóre były po raz pierwszy publikowane (w 1997 r.) w Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Rolniczej w Lidzbarku Warmińskim, a w 2014 r . na portalu lidzbark-rolnicza.pl. Były też drukowane w kwartalniku wydawanym przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie „5 plus X” (nr 4/2015 s. 26, nr 1/2016 s.24 i nr 2/2016 / 2/2016 s.24).

W drugiej połowie 2016 r. wydała tomik „Okruchy życia. Wybór wierszy”, zawierający około 130 krótkich utworów poetyckich. Wiele z tych wierszy, zwłaszcza te o charakterze filozoficznym, skłania czytelnika do refleksji i zadumy nad istotą życia, pomaga zrozumieć zawiłości ludzkiej egzystencji i uwrażliwia na piękno otaczającego świata.

Dzień Kobiet w Izbie Regionalnej — COVER EVENT

Rekomendowane artykuły