Druga edycja konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2023”

Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej – edycja 2023”, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, głównym celem konkursu „Drzewo Roku Ziemi Świeckiej” jest docenienie i podkreślenie roli drzew w naszym życiu. Chcemy promować drzewa jako bohaterów naszej codzienności, którzy każdego dnia przyczyniają się do naszego lepszego samopoczucia. Drzewa pomagają stabilizować klimat, produkują tlen, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Hamują też rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu i niwelują hałas. Więcej drzew to zdrowsza i przyjaźniejsza dla życia planeta Ziemia.

Liczymy, że nasz konkurs przyczyni się też do promocji walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Ziemi Świeckiej. W przyszłości chcielibyśmy stworzyć szlak turystyczny pomiędzy drzewami, które zostały laureatami naszego konkursu.

Przypomnijmy, że Drzewem Roku Ziemi Świeckiej 2022 w pierwszej edycji naszego konkursu został Dąb 1000-lecia w Laskowicach.

DATY KONKURSU (AKTUALIZACJA I WYDŁUŻENIE DAT KONKURSU PONIŻEJ):

31 STYCZNIA 2024 – data nadsyłania zgłoszeń

7 LUTEGO 2024 – 14 LUTEGO 2024 – termin internetowego głosowania na Drzewo Roku Ziemi Świeckiej 2023

15 LUTEGO 2024 – 18 LUTEGO 2024 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

  1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jedno drzewo.
  2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się:
  • dostarczenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu)
  • dołączanie od 3 do 6 fotografii kolorowych zgłaszanego drzewa, do których osoba zgłaszająca posiada prawa autorskie lub zgodę autora oraz, które zostały wykonane w czasie 15 miesięcy od wysłania zgłoszenia
    W przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje również Deklaracja – załącznik nr 2 do Regulaminu. Formularz zgłoszenia wypełnia Uczestnik, natomiast Deklarację podpisuje Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika. Zgłoszenia bez powyższych dokumentów nie będą brane pod uwagę.
  1. Skan lub dobrej jakości zdjęcie formularza wraz z fotografiami należy wysłać na adres e-mail: kontakt@tmzs.org.pl
  2. Zgłaszane drzewo musi rosnąć w granicach powiatu świeckiego
  3. Zgłaszane drzewo nie mogło wcześniej zdobyć tytułu Drzewa Roku Ziemi Świeckiej. Drzewa, które otrzymały wyróżnienie lub były zgłoszone we wcześniejszych edycjach konkursu mogą być ponownie zgłoszone.

Drzewa, które otrzymały wyróżnienie lub były zgłoszone we wcześniejszych edycjach konkursu mogą być ponownie zgłoszone.

GŁÓWNY ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

PARTNERZY: Powiat Świecki, Eko-Wisła Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo unieszkodliwiania odpadów, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

REGULAMIN KONKURSU „DRZEWO ROKU ZIEMI ŚWIECKIEJ – EDYCJA 2023’’

Rekomendowane artykuły