Ruszyły zapisy na rajdy rowerowe w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu

Zapraszamy do udziału w dwóch rajdach rowerowych organizowanych w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu. Obie imprezy mają charakter rekreacyjny i integracyjny.

Rowerowy Rajd Otwarcia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu odbędzie się w dniu 23.05.2021, zaś Rowerowy Rajd Zakończenia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu został zaplanowany na 29.05.2021. Uczestnicy rajdów otrzymają pamiątkowe medale, przewidziany został również poczęstunek na trasie.


Tydzień Mobilności Rowerowej 2021 (22.05-29.05) to cykl wydarzeń promujących zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność oraz mający przedstawiać różne aspekty wykorzystywania jednośladów w codziennym życiu. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zaplanowało rajdy, wycieczki, wykłady, prelekcje podróżnicze, warsztaty i konkursy.

Informujemy, że zapisy na oba rajdy TMR 2021 zostały zamknięte.

__________________

Daty rajdów:

Rowerowy Rajd Otwarcia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu: 23.05.2021 (niedziela), zbiórka: godz. 08:20, parking przed Stadionem Wdy Świecie

Trasa: Świecie – Sulnówko – Skarszewo – Bedlenki – Mały Dólsk – Kozłowo – Sulnówko – Świecie (ok 25 km)Postój z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek został zaplanowany w Gospodarstwie Agroturystycznym „Borówka” w miejscowości Mały Dólsk.

Rowerowy Rajd Zakończenia Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu: 29.05.2021 (sobota), zbiórka: godz. 08:20 Miejsce zbiórki i szczegóły trasy podamy w późniejszym terminie.

Zapisy:

ZAPISY ZAMKNIĘTE

Organizator:

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizatorzy/partnerzy:

Ruch miejski „Świecie2030”, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Gmina Świecie, Powiat Świecki, Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła, Fundacja Makowo, OSP Przechowo, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”

Koordynator rajdu:

Tomasz Pasiek (TMZŚ), kontakt: towarzystwo.mzs@gmail.com

REGULAMIN RAJDÓW ROWEROWYCH W RAMACH TYGODNIA MOBILNOŚCI ROWEROWEJ:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

– uczestnicy zobowiązują się dostosować do zaleceń organizatora w kwestii przestrzegania zasad dystansu społecznego i wytycznych sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

– niszczenia przyrody,

2. Uczestnictwo:

Warunki uczestnictwa w rajdach w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej w Świeciu 2021:

a) dokonanie opłaty startowej (ZAPISY ZAMKNIĘTE)
b) przesłanie zgłoszenia na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika, informację, którego rajdu/rajdów dotyczy zgłoszenie oraz potwierdzenia dokonania opłaty startowej
c) podpisanie przed startem Rajdu oświadczenia uczestnika i zapoznanie się z regulaminem Rajdu

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona (100 osób dla każdej z imprez). Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Projekt Czarcie Góry 2021: Przyrodnicza Gra Terenowa „Czarcie Góry Śladami Małego Księcia”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zaprasza do udziału w Przyrodniczej Grze Terenowej „Czarcie Góry śladami Małego Księcia” organizowanej w ramach projektu CZARCIE GÓRY 2021.

Celem gry jest bliższe poznanie nadwiślańskiej fauny i flory oraz odkrywanie Czarcich Gór jako znakomitego miejsca do spędzania czasu wolnego i obserwowania przyrody. Zachęcamy do wspólnego poszukiwania przygód, skarbów natury i legendarnego symbolu Czarcich Gór podążając śladami Małego Księcia.

Gra skierowana jest do grup i rodzin z dziećmi od 7. roku życia (od 2 do 4 osób). Na zakończenie zmagań przewidzieliśmy ognisko z poczęstunkiem w gospodarstwie agroturystycznym „Czereśniowa Skarpa” w Wiągu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsza drużyna zdobędzie główne trofeum.


________________________

Data i godzina: 10.04.2021, godz. 09:45 – 14:00

Miejsce i godzina zbiórki: parking przy ul. Wodnej w Świeciu (przy restauracji Przystań nad Wdą), godz. 09:45Trasa: Świecie – Wiąg ścieżką dydaktyczną u podnóża Czarcich Gór (ok 5 km). Powrót do Świecia busem z miejscowości Wiąg.

Zapisy: ZAPISY ZAMKNIĘTE

Zasady gry: Na miejscu zbiórki uczestnicy otrzymają od instruktorów niezbędne wskazówki wraz z mapą. Na trasie zostaną umieszczone zadania zaszyfrowane QR kodami. Po zeskanowaniu kodu należy wejść w link do strony, do której kieruje kod. Odczytujemy zadanie na stronie internetowej i wykonujemy je wspólnie.
Zadania o tematyce przyrodniczej ukażą przed uczestnikami hasło, które pokieruje do odszukania legendarnego symbolu Czarcich Gór. Tym samym wyłonimy zwycięską drużynę terenowych zmagań.

Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizatorzy i partnerzy: Gmina Świecie, Powiat Świecki

Instruktorzy: Magdalena Kaczmarek, Kamila Skrzeczkowska

Koordynator projektu Czarcie Góry: Tomasz Pasiek, e-mail: kontakt@tmzs.rg.pl


________________________

Co jest potrzebne?


1. Ubiór odpowiedni do warunków terenowych i pogodowych – trasa biegnie wzdłuż Wisły, pośród łąk, nieużytków i zadrzewień (konieczne wygodne buty, kurtka przeciwdeszczowa i środek na kleszcze)

2. Prowiant na drogę

3. Naładowany smartfon z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną aplikacją do skanowania QR kodów np. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan
– ze względów epidemiologicznych zadania gry terenowej będą umieszczone w zaszyfrowanych kodach QR, które będą wydrukowane i umieszczone na trasie. Aplikacja będzie niezbędna, aby odczytać zadanie.
(Niebawem udostępnimy post z przykładowym kodem QR kod z opisaną instrukcją gry oraz w celu sprawdzenia działania aplikacji.)

VI Wiosenny Rajd Rowerowy 2021

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza do udziału w szóstej już odsłonie Wiosennego Rajdu Rowerowego – imprezy tradycyjnie otwierającej sezon turystyczny w powiecie świeckim.

Cel tegorocznego rajdu nie odbiega od założeń naszych poprzednich imprez rowerowych. Chcemy przede wszystkim zachęcać mieszkańców Świecia i okolic do aktywnego spędzania czasu wolnego i odkrywania ciekawych miejsc w powiecie świeckim właśnie przy pomocy dwóch kółek. Organizując nasz rajd nie tylko promujemy zdrowy tryb życia, ale chcemy też pomagać osobom, które walczą o powrót do zdrowia. W tym roku cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na rehabilitację zmagającej się z mukowiscydozą Roxany Treder. Cel szczegółowy to zakup aparatu do oczyszczania dróg oddechowych Simeox, który pomaga wydostać zalegającą wydzielinę z płuc, ułatwiając Roxanie oddychanie. Obecnie do zakupu urządzenia brakuje siedmiu tysięcy złotych.

Przy okazji tegorocznego rajdu będziemy promować również naszą inicjatywę Tygodnia Mobilności Rowerowej oraz akcji „Rowerem do pracy w Świeciu” zachęcającej do dojazdów do pracy lub szkoły przy wykorzystaniu jednośladów. Ponadto VI Wiosenny Rajd Rowerowy odbywa się w roku, w którym TMZŚ świętuje 55-lecie istnienia i m.in do tej rocznicy nawiązywać będą pamiątkowe medale dla uczestników.

Liczba uczestników rajdu jest ograniczona. Obowiązuje opłata startowa w kwocie minimalnej 20 zł, która jest cegiełką w całości przeznaczoną na rehabilitację zmagającej się z mukowiscydozą Roxany Treder (więcej informacji: https://www.facebook.com/RoxanaTreder).

Każda cegiełka weźmie udział w zabawie, w której wygrać będzie można nagrody rzeczowe ufundowane przez POWIAT ŚWIECKI I SKLEP ROWEROWY 2WHEELS „DWA KÓŁKA”.
Dodatkowo na każdego uczestnika Rajdu czeka posiłek na trasie, pamiątkowy medal oraz znakomita atmosfera i możliwość integracji w gronie miłośników rowerów.
_________________

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 24.04.2021 (sobota)

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Powiat Świecki (sponsor główny), Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”, Fundacja Makowo, OSP Przechowo, Koło Łowieckie „Ponowa” w Świeciu

TRASA RAJDU: Zamek w Świeciu – Głogówko Królewskie – Niedzwiedź – Kosowo – Trępel – Grabówko – Rudki (postój) – Topolno – Topolinek – Gruczno – Dworzysko – Zamek w Świeciu (46 km)

ŚLAD GPX TRASY DO POBRANIA: https://easyupload.io/6w1tzk

DATA, GODZINA I MIEJSCE ZBIÓRKI: 24.04.2021, godz. 08:20, boisko przy Zamku w Świeciu

START RAJDU: godz. 09:00

ZAKOŃCZENIE RAJDU: ok godz. 14:30

ZGŁOSZENIA: ZAPISY ZAMKNIĘTE

KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (TMZŚ), kontakt: towarzystwo.mzs@gmail.com

REGULAMIN VI WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 25,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność

– uczestnicy zobowiązują się dostosować do zaleceń organizatora w kwestii przestrzegania zasad dystansu społecznego i wytycznych sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

– niszczenia przyrody,

2. Uczestnictwo:

Uczestnikiem VI Wiosennego Rajdu Rowerowego jest osoba, która spełni następujące warunki:

a) dokona opłaty startowej w określonej kwocie (ZAPISY ZAMKNIĘTE)
b) prześle zgłoszenie na adres: towarzystwo.mzs@gmail.com zawierające imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika Rajdu oraz potwierdzenie dokonania opłaty startowej
c) podpisze przed startem Rajdu oświadczenie uczestnika i zapozna się z regulaminem Rajdu

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie wzięły udziału w wydarzeniu.

Liczba uczestników Rajdu jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3. Odpowiedzialność organizatora:

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników ani ubezpieczenia na trasie Rajdu

4. Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Cykliści ze Świecia opowiedzą o szlaku rowerowym Green Velo

W czerwcu 2020 roku świecianie Marian Zieliński i Sławomir Mądzielewski wyruszyli w rowerową podróż Wschodnim Szlakiem Rowerowym „Green Velo”. W czasie 15 dni jazdy przez przez pięć województw, pokonali dystans blisko 1500 kilometrów, a wyprawa stała się przyczynkiem do organizacji kolejnych długodystansowych wyjazdów.

24 maja podczas prelekcji podróżniczej organizowanej w ramach Tygodnia Mobilności Rowerowej, świeccy cykliści opowiedzą o swojej pasji, przygotowaniach do wyjazdu i o tym, co ich spotkało na trasie.

_______________

Data i godzina: 24.05.2021 (poniedziałek), godz. 18:00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

Organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizatorzy i partnerzy: Ruch miejski „Świecie2030”, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Gmina Świecie, Powiat Świecki, Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko-Wisła, Fundacja Makowo, OSP Przechowo, Sklep Rowerowy 2Wheels „Dwa kółka”

Koordynator Tygodnia Mobilności Rowerowej: Tomasz Pasiek, e-mail: kontakt@tmzs.org.pl

Z TMZŚ na Kazalnicę Diabelską

Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zaprasza do udziału w spacerze przyrodniczym będącym pierwszym wydarzeniem projektu Czarcie Góry – inicjatywy TMZŚ promującej turystykę krajoznawczą i bogactwo przyrodnicze popularnych Diabelców.Spacer będzie okazją do podziwiania nadwdeckiej i nadwiślańskiej przyrody oraz do wejścia na najwyższy stok Diabelców – Diabelską Kazalnicę (92 m n.p.m.).


W zabezpieczeniu wejścia na ten niezwykle stromy odcinek Czarcich Gór będą nam pomagać strażacy z OSP Przechowo. Ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia minusowej temperatury i wymagający teren, prosimy o dostosowanie ubioru do warunków pogodowych.

Ponadto przydatne będą obuwie trekkingowe oraz kijki nordic walking.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa podczas trwania spaceru.

_________________________

Data i godziny wydarzenia: 06.02.2021 godz. 09:00 – 12:30

Zbiórka: parking przy restauracji „Przystań nad Wdą”, ul. Wodna w Świeciu

Udział w spacerze jest bezpłatny, obowiązują zapisy: kontakt@tmzs.org.pl

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, OSP Przechowo

Konkurs fotograficzny „Moja droga rowerem do pracy”

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym „Moja droga rowerem do pracy” organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej przy wsparciu Powiatu Świeckiego i Sklepu rowerowego „2Wheels / 2 kółka”.

Celem konkursu jest promowanie roweru jako zdrowego i ekologicznego środka transportu, który pomaga w walce z ociepleniem klimatu, smogiem i hałasem w mieście. Organizator zachęca mieszkańców Świecia i okolic do dojeżdżania rowerem do pracy lub szkoły i dokumentowania swoich dojazdów na fotografiach.

Zadaniem konkursowym jest przesłanie swoich ulubionych zdjęć z rowerowych dojazdów do pracy lub szkoły.

Zasady konkursu:

– przesyłacie nam ulubione rowerowe zdjęcia Waszego autorstwa z dojazdów do pracy lub szkoły na adres kontakt@tmzs.org.pl (każdy uczestnik może przesłać max 2 fotografie)

– konkurs trwa od czwartku 28.01, godz.10:00 do niedzieli 31 października, godz. 19:00

– 5 najlepszych zdjęć nagrodzimy zestawami upominków książkowo-rowerowych, które wręczymy podczas V Festiwalu podróżników Piąty Ocean organizowanego przez TMZŚ w dniach 18-20 listopada 2021.

Regulamin konkursu fotograficznego „Moja droga rowerem do pracy”:

I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej zwane dalej „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie całego kraju i trwa od 28 STYCZNIA 2021 roku godz. 10:00 do 31 PAŹDZIERNIKA 2021 roku godz. 19:00.

II. Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy.
Uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna autora pracy (osoby niepełnoletnie).

III. Warunki uczestnictwa

Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie odpowiadające tematyce konkursu
Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się przesłanie wyłącznie cyfrowej wersji zdjęcia na adres mailowy: kontakt@tmzs.org.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu Konkursu
Prace nadesłane po terminie wskazanym w punkcie I Regulaminu nie będą oceniane
Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej
Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w posiadaniu zgody na wykorzystanie wizerunku od wszystkich osób widocznych na przesłanym zdjęciu
Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE 2016 L Nr 119) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.

IV. Ocena prac konkursowych

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu.

V. Nagrody

Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej tmzs.org.pl oraz na fan page Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.
Spośród Uczestników zostanie wyłonionych co najmniej pięciu laureatów.
Nagrodami w konkursie będą zestawy upominków książkowo-rowerowych ufundowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Powiat Świecki i Sklep rowerowy „2Wheels / 2 kółka”.

Szczegółowe informacje:

Daty konkursu: 28.01.2021, godz. 10:00 – 31.10.2021, godz. 19:00

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, Ruch miejski „Świecie2030”, Powiat Świecki, Sklep rowerowy „2Wheels / 2 kółka”

Kontakt: Tomasz Pasiek, e-mail: kontakt@tmzs.org.pl

Znamy datę III Konferencji popularno-naukowej „Miasto moje, a w nim…” 2021

Miło jest nam ogłosić, że tegoroczna odsłona konferencji popularno-naukowej „Miasto moje, a w nim…” odbędzie się 22 maja 2021. Wydarzenie zostało zaplanowane w formie stacjonarnej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu.

Program trzeciej edycji wydarzenia zostanie udostępniony na stronie tmzs.org.pl oraz fan page facebook.com/tmzsswiecie. Sukcesywnie będziemy przedstawiać kolejnych prelegentów konferencji oraz tematy, które będą towarzyszyły tegorocznym wystąpieniom.

III Konferencja „Miasto moje, a w nim…” zainauguruje również organizowany przez TMZŚ Tydzień Mobilności Rowerowej w Świeciu – cykl wydarzeń promujących zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność oraz mających przedstawiać różne aspekty wykorzystywania jednośladów w codziennym życiu.

Data i godzina: 22.05.2021 (sobota), godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (ul. Sienkiewicza 4)

Główny organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizatorzy i partnerzy: Ruch miejski „Świecie2030”, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Powiat Świecki

Koordynator wydarzenia: Tomasz Pasiek (kontakt@tmzs.org.pl)

Wstęp wolny

Nowa trasa i formuła II Biegu Niepodległości 1920-2020 & Marszu Nordic Walking

W związku z licznymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania w przestrzeni publicznej oraz troską o zdrowie uczestników i dobro wspólne, zdecydowaliśmy o zmianie formuły II Biegu Niepodległości 1920-2020.

Dostosowując się do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nasz bieg/masz będzie miał charakter indywidualnego zadania związanego z pokonaniem pięciokilometrowej trasy w dniu 11 listopada 2020 (godz. 09:00-16:00).

Biuro zawodów będzie otwarte w godzinach 09:00 – 16:00 na parkingu przy ul. Wodnej 29 (tuż przy moście na Wdzie im. Jana Kamińskiego). W namiocie organizatora będzie można w tym czasie podpisać oświadczenie uczestnika, odebrać pakiet startowy i zrobić sobie zdjęcie z pamiątkową ramką.

Kilkanaście metrów dalej, w drugim namiocie organizatora po ukończeniu biegu/marszu będzie można odebrać pamiątkowy medal i słodki upominek.

Przy każdym z namiotów organizatora w jednym czasie przebywać może tylko jeden uczestnik wydarzenia. Wszystkich uczestników biegu i marszu obowiązują maseczki i zasady funkcjonowania w czerwonej strefie (szczegóły na stronie gov.pl – zakładka: koronawirus).

Nowa formuła sprawia, że zmianie uległa również trasa biegu/marszu. W tym roku odcinek 5 km wiedzie od parkingu przy ul. Wodnej, przez Most na Wdzie im. Jana Kamińskiego i wał przeciwpowodziowy, na którym nastąpi nawrót i powrót na metę przy ul. Wodnej tą samą trasą. Jest to niezwykle malownicza trasa, z której doskonale widać Zamek krzyżacki, Kościół starofarny, rzekę Wdę i panoramę Świecia.

Zachęcamy wszystkich uczestników wydarzenia do ubrania stroju w biało-czerwonych barwach. Nasz fotograf stworzy fotogalerię osób eksponujących narodowe barwy, a najlepsze przebrania nagrodzimy.

Zapisy na bieg/marsz zostały zakończone. Całość funduszy uzyskanych z opłat startowych przekazana zostanie na leczenie zmagającej się z nowotworem świecianki i członkini TMZŚ Malwiny Dwojackiej.

Aktualizacja: pojawiają się doniesienia o możliwym wprowadzeniu całkowitego lockdownu i tzw. narodowej kwarantanny, która uniemożliwi również indywidualną aktywność fizyczną w plenerze. Jeśli zaistnieją takie okoliczności, nasze przedsięwzięcie zostanie przełożone na inny termin. Poinformujemy o tym fakcie na naszej stronie oraz mediach społecznościowych.

Najważniejsze informacje:

DATA BIEGU/MARSZU: 11.11.2020 (środa)

DŁUGOŚĆ TRASY: 5 km

TRASA BIEGU/MARSZU: ul. Wodna 29 (parking, namiot organizatora) – Most na Wdzie im. Jana Kamińskiego – wał przeciwpowodziowy – nawrót po 2,5 km z powrotem na ul. Wodną 29 (parking, namiot organizatora)

ZAPISY: ZAMKNIĘTE

HARMONOGRAM BIEGU/MARSZU:

Środa, 11.11.2020:

07:00 – 08:15 – znakowanie trasy

09:00 – 16:00 – biuro zawodów (parking przy ul. Wodnej 29, namiot organizatora)

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY: Powiat Świecki, Fundacja Makowo, OSP Przechowo, Gmina Świecie, OKSiR w Świeciu

Ruszyły zapisy na warsztaty w ramach IV Festiwalu podróżników Piąty Ocean 2020

Rozpoczęliśmy zapisy na bezpłatne warsztaty organizowane w ramach IV Festiwalu podróżników Piąty Ocean 2020.

W tym roku można wziąć udział w warsztatach tworzenia amuletów z Michałem Szczęśniakiem, warsztatach fotografii przyrodniczej z Piotrem Szumigajem oraz dwóch sesjach warsztatów nauki gry na instrumentach zachodnioafrykańskich djembe i dundun, które poprowadzi Piotr Schutta.

1. Warsztaty tworzenia amuletów

Data i godzina: 19.11.2020 (czwartek), godz. 17:00 – 18:30

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (ul. Sienkiewicza 4)

Zajęcia są bezpłatne, obowiązują zapisy: e-mail: kontakt@tmzs.org.pl

Wiek uczestników: od 7 l.

Liczba miejsc: 15

Prowadzący:
Michał Szczęśniak – jego pasją są podróże, dzięki którym poznaje siebie. Łączy dwa elementy: rozwój osobisty i podróżowanie. Z otwartością serca poznaje nowych ludzi, poszerza granice własnego komfortu, zmierzając w głąb siebie. Ma za sobą wyjazdy m.in do Indii, USA, a nawet na Antarktydę. Podróżując po Ameryce Południowej, nauczył się pracować z rękodziełem. Tego rzemiosła nauczyli go lokalni artyści i szamani.Amulety i talizmany to głównie wisiorki zrobione z kamieni półszlachetnych, które mają za zadanie dodawać energii. Na zajęciach mocujemy kamień za pomocą drucika i ozdabiamy, następnie używamy rzemyka, zaczepiamy i zawieszamy na szyję. Bransoletki służą jako ozdoba na rękę albo nogę. Na zajęciach będziemy je wykonywać z różnego rodzaju kolorowych koralików i sznurków.

2. Warsztaty fotografii przyrodniczej

Data i godzina: 21.11.2020 (sobota), godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: od godz. 10:00: Kameralna Przestrzeń Widowiskowa OKSiR, godz. 11:00 wyjście w plener

Zajęcia są bezpłatne, obowiązują zapisy: e-mail: kontakt@tmzs.org.plWiek uczestników: od 12 l.

Liczba miejsc: 10

Prowadzący:
Piotr Szumigaj – z wykształcenia zootechnik, z zawodu technik-leśnik, na co dzień zawodowo związany z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, z zamiłowania przyrodnik i fotograf dzikiej przyrody. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody – Okręgu Toruńskiego i Komitetu Ochrony Orłów regionu Kujawsko – Pomorskiego. Głównym celem jego fotograficznych zmagań jest flora, fauna, awifauna oraz krajobraz pochodzące z terenu Wdeckiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Specjalizuje się w fotografowaniu bielików i zimorodków z samodzielnie pobudowanych czatowni oraz w fotografii krajobrazowej. Fotografie przyrodnicze są efektem finalnym wielu godzin spędzonych w terenie, setek przejechanych kilometrów, przeżyciem mnóstwa różnych przygód a wszystko to po to, by uwiecznić to, co nieodwracalnie się zmienia lub ginie oraz w poszukiwaniu tego jedynego w swoim rodzaju „życiowego ujęcia”.

www.piotrszumigaj.com
www.facebook.com/FotografiaPrzyrodniczaiKrajobrazowa
www.instagram.com/piotr_szumigaj

Zakres warsztatów:
– Określić siebie: zainteresowania przyrodnicze?
– Wybieramy sprzęt: aparaty, obiektywy, statywy, plecaki
– Fotografowanie ptaków
– Fotografowanie ssaków
– Budowa czatowni
– Kodeks etyczny fotografa przyrody

Fotografia przyrodnicza należy do najtrudniejszych, ale zarazem najbardziej pasjonujących gatunków fotografii. Wymaga nie tylko dobrego oka, niezłego sprzętu, czasu i poświęcenia, ale także odrobiny szczęścia. Do fotografowania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku potrzebne są również fachowa wiedza, doświadczenie i przede wszystkim warsztatowe umiejętności.
Jeśli chcesz nauczyć się robić fascynujące i perfekcyjne zdjęcia przyrodnicze zarówno od strony technicznej, jak i artystycznej skorzystaj z podpowiedzi specjalisty w tej dziedzinie. Poznasz wady i zalety różnych aparatów, statywów czy teleobiektywów używanych podczas sesji fotograficznych w terenie oraz dowiesz się, jak dobrać sprzęt do Twoich zainteresowań i możliwości pozwalając zorientować się w świecie fotografii przyrodniczej. Spróbujesz dokładniej określić swoje cele i poznasz co nieco warunki, w których przyjdzie Ci pracować.
Zobaczysz, jak przygotować się do fotografowania ptaków i ssaków. Odkryjesz także, na czym polega prawdziwa radość z obcowania z dziką przyrodą.

3. Warsztaty nauki gry na bębnach djembe i dundun

Data i godzina: 21.11.2020 (sobota), godz. 12:00 – 13:30 (I Grupa), 14:00 – 15:30 (II Grupa)

Miejsce: Kameralna Przestrzeń Widowiskowa (OKSiR w Świeciu)

Wiek uczestników: od 10 l.

Zajęcia są bezpłatne: obowiązują zapisy poprzez adres mailowy kontakt@tmzs.org.pl (liczba miejsc jest ograniczona).

Prowadzący:
Piotr Schutta – bydgoski reportażysta, reporter prasowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziennikarstwie, pedagog specjalny (specjalność resocjalizacja) po Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Ukończył kursy instruktorskie z metodyki nauki gry na djembe i dun-dunach i szkoli się nadal, doskonaląc swój warsztat perkusjonalisty.

Opis warsztatów:
Warsztaty gry na zachodnioafrykańskich bębnach djembe i dundun niosą odprężenie dla ducha, ciała i umysłu.
Poczujesz siłę bębniarskiego kręgu i radość bycia z ludźmi. Nauczysz się klaskać i chodzić do rytmu oraz wokalizować dźwięki bębnów. Dowiesz się, ile pulsów schowało się w bicie i jakie dźwięki mieszkają w djembe. Sam przekonasz się, że bębnienie jest „zaraźliwe”.
Organizator zapewnia bębny, ale można przyjść z własnym instrumentem. Zapraszamy dorosłych, seniorów, młodzież i dzieci od 10 r.ż.
O bębnach djembe i dun-dun:
W języku grupy etnicznej Bambara z Afryki Zachodniej słowo djembe („Anke djé, anke bé”) można przetłumaczyć jako: „razem w pokoju, razem w harmonii”. Według „Newsweeka” djembe jest dzisiaj najbardziej popularnym instrumentem etnicznym na kuli ziemskiej. Drum circle (bębniarski krąg) to zjawisko robiące furorę na świecie, jako najprostsza forma twórczego spotkania z muzyką i drugim człowiekiem, a także oryginalny pomysł na spędzanie wolnego czasu. Udział w bębniarskim kręgu to przede wszystkim świetna zabawa, integracja z grupą, relaks. Ale nie tylko. Djembe wykorzystuje się dziś jako ważne narzędzie w budowaniu zespołu, w terapii zajęciowej, psychoterapii itd. W bębniarskim kręgu spotykają się ludzie w różnym wieku i różnej profesji. Nie ma znaczenia status majątkowy ani kolor skóry. Nie trzeba porozumiewać się w tym samym języku, ponieważ liczy się tylko muzyczny język djembe – rytm i dobra zabawa.
Djembe to prosty bęben kielichowy pochodzący z Afryki Zachodniej, terenów dawnego królestwa Mali. Jego korzenie sięgają XIII wieku. Ręcznie rzeźbiony korpus tradycyjnie zbudowany jest z jednego kawałka twardego drewna, a membrana to najczęściej skóra kozia lub cielęca naciągnięta za pomocą metalowych obręczy i sznurka.
Dun-duny to cylindryczne bębny basowe, które tworzą podstawę rytmiczną dla djembe. Sekcja basowa zawiera trzy bębny różniące się wielkością i brzmieniem: dundunba, sangban, kenkeni. Każdy z nich symbolizuje co innego i pełni inną rolę w zespole. Ich frazy, połączone ze sobą na zasadzie polirytmii budują poszczególne melodie grane w Afryce Zachodniej od wieków.
_________________________

Główny organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizatorzy: OKSiR w Świeciu, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

Partnerzy: Gmina Świecie, Powiat Świecki

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

II Konferencja popularno-naukowa „Miasto moje, a w nim…” 2020

17 października po raz drugi zorganizujemy Konferencję popularno-naukową „Miasto moje, a w nim…” – wydarzenie mające być platformą do wymiany myśli na temat roli współczesnych miast i próbą przemycenia wartościowych rozwiązań dla naszego miasta i regionu.

W tym roku Konferencja będzie nakierowana na tematykę związaną z transportem, komunikacją publiczną i szeroko rozumianym poruszaniem się po mieście i jego okolicach. Wielokrotnie poruszymy m.in temat zrównoważonego transportu, czy też wykluczenia komunikacyjnego.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną liczba osób mogących wziąć udział w Konferencji stacjonarnie będzie ograniczona. Każdy z uczestników wydarzenia jest zobowiązany do noszenia maseczki na terenie MBP, a także do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia.

Na fan page TMZŚ na facebooku’u (https://www.facebook.com/tmzsswiecie) zostanie przeprowadzona transmisja na żywo z wydarzenia. Zachęcamy do skorzystania z możliwości zdalnego udziału w Konferencji, jak również zadawania pytań naszym prelegentom.

Data i godzina: 17.10.2020 (sobota), godz. 15:00 – 18:00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu (ul. Sienkiewicza 4)

Główny organizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizatorzy i partnerzy: Ruch miejski „Świecie2030”, Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu, Gmina Świecie, Powiat Świecki

Koordynator wydarzenia: Tomasz Pasiek (kontakt@tmzs.org.pl)

Prelegenci II Konferencji popularno-naukowej „Miasto moje, a w nim…”

TOMASZ TOSZA – zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Politolog, reportażysta, felietonista. Przez ostatnich 18 lat pracuje dla jaworznickiego samorządu odpowiadając za przygotowanie i wdrażanie kluczowych projektów inwestycyjnych, a od 2014 roku za realizację programu Vision Zero, dzięki, któremu o Jaworznie stało się głośno w całej Polsce.

Prelekcja zatytułowana „Ewolucja nie chciała byśmy prowadzili samochody. Szybko” dotyczyć będzie w głównej mierze bezpieczeństwa na drogach miejskich i dobrych praktyk związanych z tworzeniem bezpiecznej infrastruktury pieszej i drogowej.

W Jaworznie dzięki infrastrukturze zdarza się trzykrotnie mniej wypadków niż w podobnej wielkości miastach i o jedną trzecią mniej kolizji. Pozwala to mieć długie, często ponadroczne okresy bez wypadków śmiertelnych. Wizja Zero, czyli dążenie do całkowitego wyeliminowania śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych stała się w tym mieście nadrzędna przy miejskich inwestycjach, a dodatkowo z ulic zniknęły korki. W jaki sposób? Tego dowiemy się podczas naszej Konferencji

GRZEGORZ PAWLIKOWSKI od 2016 roku pełni funkcję oficera rowerowego w strukturach Urzędu Miejskiego w Tczewie. Komunikacją rowerową zajmuje się od 7 lat, m.in jako Prezes stowarzyszenia Tczewska Inicjatywa Rowerowa, a później jako doradca Prezydenta miasta Tczewa. Obecnie zajmuje samodzielne stanowisko ds. polityki rowerowej oraz kieruje Zespołem ds. Polityki Rowerowej działającym przy Prezydencie Miasta Tczewa.

Podczas prelekcji w Świeciu nasz gość opowie o konkursie Rowerem do Pracy – Tczew jako dobrej praktyce rozwijania ruchu rowerowego, przykładach działań miękkich, jakie może prowadzić miasto by pobudzić ruch rowerowy oraz korzyściach dla miasta z większego udziału ruchu rowerowego.

OLGA GITKIEWICZ jest dziennikarką, redaktorką, freelancerką, a także autorką książek: „Nie hańbi” oraz „Nie zdążę”. Tej drugiej pozycji traktującej o wykluczeniu komunikacyjnym Polaków poświęcone będzie spotkanie w Świeciu.

Problem likwidacji połączeń autobusowych i kolejowych bezpośrednio dotyczy ponad 14 milionów Polaków, ale dopiero od niedawna jest nagłaśniany i szeroko omawiany. Podczas spotkania autorskiego porozmawiamy o genezie tego zjawiska, podejmowanych działaniach, które mają mu przeciwdziałać oraz o stanie transportu publicznego w naszym kraju.