W kategorii KULTURA omawiamy przede wszystkim imprezy kulturalne organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.

Są to: Bieg po zabytkach Świecia, Dzień Bałabuna, czyli Święto Kociewskiego Ziemniaka, Noc Astronomiczna i Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika.

Ponadto do naszych stałych imprez należą wystawy artystyczne organizowane w ramach projektu Świecka Sztuka (więcej informacji w zakładce PROJEKTY –> ŚWIECKA SZTUKA) oraz szereg aktywności kulturalno-edukacyjnych w ramach Wolontariatu Europejskiego (więcej informacji w zakładce PROJEKTY –> WOLONTARIAT EUROPEJSKI).

Przygotowaliśmy też oddzielną zakładkę dla naszego największego wydarzenia jakim jest trzydniowy Festiwal podróżników ”Piąty Ocean”.