26 lutego 2016

Powstaje film reportażowy nt. 50 lat historii Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.

Powstanie reportażu związane jest z obchodami okrągłej, 50-tej  rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.

Autorami filmu będą zagraniczne wolontariuszki goszczone przez TMZŚ w ramach długofalowego projektu Wolontariat Europejski – Nuria Ishii Balaguero z Hiszpanii oraz Virag Tajti z Węgier a także fotograf i koordynator projektów zagranicznych w TMZŚ, Tomasz Pasiek.

Pierwsze zdjęcia do filmu powstaną już na początku przyszłego miesiąca.

Autorzy filmu chcą dotrzeć m.in do członków założycieli organizacji, osób dzięki, którym Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej stawało się inicjatorem wielu imprez w Świeciu i okolicach oraz organizacją integrującą ludzi z różnych środowisk, którym dzieje naszego regionu nie są obojętne.

Premiera filmu przewidziana jest na 28 maja 2016 r. podczas otwarcia wystawy poświęconej 50-leciu istnienia TMZŚ.

Będzie to jedno z głównych wydarzeń obchodów jubileuszu.