Tak było na spotkaniu promocyjnym publikacji o orkiestrze „Płomyki”

Za nami spotkanie promocyjne publikacji „Młodzieżowo-Dziecięca Orkiestra Dęta Płomyki” autorstwa członkini TMZŚ Małgorzaty Mielewskiej. Wydarzenie odbyło się w ubiegłą sobotę w świetlicy OSP w Grucznie i było okazją do wysłuchania prelekcji autorki wydawnictwa oraz spotkania po latach dawnych członków nieistniejącej już orkiestry.

Publikacja powstała dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej oraz wsparciu finansowym gminy Świecie oraz powiatu świeckiego.

 

fot. Mirosław Sejkowski

Reklamy

Gościmy wolontariusza z Peru

W ubiegły piątek przyjechał do Świecia Abdelatif Lirola, wolontariusz pochodzący z Peru (spędził tam pierwsze osiemnaście lat swojego życia). Od dłuższego czasu mieszka w Hiszpanii i posiada również obywatelstwo tego kraju.

Abdelatif przyjechał do nas na dziesięć miesięcy w ramach projektu Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej – Wolontariat Europejski EVS Świecie 2017/2018 VISUAL.

Wspólnie z Janosem z Węgier, który jest w Świeciu już od stycznia będą pracować nad wieloma projektami kulturalnymi w naszym mieście i okolicach m.in zajęciami edukacyjnymi dla szkół powiatu świeckiego.

Stworzą też portal informacyjny pokazujący nasz region oczami obcokrajowców.

Ponadto już od przyszłego tygodnia będziemy promować zajęcia języka hiszpańskiego, które poprowadzi Abdelatif.
Będą one otwarte dla wszystkich mieszkańców Świecia i całkowicie darmowe.

 

3_preview

Nasz wolontariusz z Węgier na szkoleniu On-Arrival w Warszawie

W dniach 05-10 lutego nasz wolontariusz z Węgier – Janos, uczestniczył w szkoleniu wprowadzającym dla wolontariuszy EVS, którzy przyjechali na projekty do Polski. Poniżej relacja Janosa ze szkolenia i sporo zdjęć (wersję w języku polskim udostępnimy w późniejszym czasie).
 
On Arrival Training (5-10 February 2018) in Warsaw
 
Monday, 5 February 2018
 
On first day when we arrived to the Agrykola Hostel, on the afternoon we talked to each other in small groups about that what we are interested in the best, for example one of the topics was to create network of the volunteers.
 
Tuesday, 6 February 2018
 
On the morning we walked in park of the Agrykola Hostel where there was a big lake, a wonderful castle in front of the lake as well as there was antique open-air theatre. I have taken a lot of photos about these buildings and the lake as well as the other volunteers.
After that we have learnt words in Polish as we had to collect words starting with “p” letter in Polish whether by helping of the internet.
 
Wednesday, 7 February 2018
 
On this day we had to explore Poland in different topics in small groups. The topics were traditional drinks and foods, traditional music, traditional dances, every life in Poland, economics. Our team was Mafalda from Portugal, Miguel from Spain, Raphaël from France and me. Our task was to show the Polish traditional folklore dances. We had to collect information about that in the city centre of Warsaw. First of all, we went to Library of University where they offered the Ethnographic Museum and Fryderyk Chopin University of Music. So first time we visited the Ethnographic Museum where we take a lot of photos about traditional costumes and folklore dances.
The other team showed the own topic as they create an online quiz on the “Kahoot” website.
After presentations of the “Life in Poland” we participated in small groups in an online quiz, everything about the EVS generally.
Finally on the end of this day our trainers have taught us the “I dlatego lubię, mówić z Tobą” tiled Polish song from “Akurat” named band. I think that it is worth so much a mentioning, how they have taught us this song: they wrote expressions in Polish on small notes, first time everyone get one expression, and our task was to change as much as possible with each other as we had to teach that expression in Polish for each other.
 
Thursday, 8 February 2018
 
On the morning we presented the Polish traditional dances in our small group for the others. Yesterday about which we collected information in the Ethnographic Museum in the city centre. I showed basic steps of dance of the “krakowiak” with Mafalda, the Portugal girl.
On the afternoon we worked in small groups again. We could choose which workshops we would like to participate. I chose the theatre workshop. First time 5 volunteers followed on the scene who had to crouch down on starting. Our task was to improvise some situations. As when our group leader clapped one, then somebody could stand up who had to improvise a situation on the scene. If our group leader clapped one again, then who just stand they could crouch down, and new person or people could stand up who had to continue that situation. For example, we played a situation which was played in a lesson, in a school as well as we also played a situation which about was a person felt sick himself/herself and he/she broke down in the street; the other passengers saw that, and they started quickly to revitalize him/her.
 
Friday, 9 February 2018
 
On morning we played a situation game. Story of this game is our team is in a island. Soon dangerous storm will be there which the whole population will been destroyed. There is another island not far from this island, our task is we have to get to the other island as we mustn’t touch with the sea because there are dangerous marine animals, for example piranias. We get magic pillows for helping. We had to find out together in team work that how we could get to the other island through the sea with helping of the magic pillows. Another important rule also was to use the magic pillows as somebody always had to step on every pillows. If one of the pillows stayed empty then they took out that one from the game. So the most important thing was to communicate with each other.
On afternoon I have learnt pronouns how I can say in Polish that how I feel myself. We took part in another situation game which is called by “Mirror test”. Substance of this game was to imitate motions of person in front of me. Another version of this “Mirror test” was to lead the other person whose his eyes was closed. Before we had to talk to each other that what we prefer, how we have to lead each other. For example, if direction should been changed then my leader had to touch my shoulder. After the game we had to give feedback for each other how we feel ourselves during the blind leading.
 
Saturday, 10 February 2018
 
On morning we worked in small groups in different topics again. The topics were how to deal the culture shock, how to integrate with the Polish culture and people, how to keep motivation as well as how to cook and to spend the free time for everyday hacks. I participated in that team which they worked on topic of “how to deal the culture shock”. But when every team finished to work on own topic after that we changed topic to which we can add own our information. Consequently, the most important thing which I have learnt that I am never afraid to ask helping the other people if I need it, for example I don’t understand something as well as I always talk to that person everything which it is doubt for me.
Before the lunch the evaluation followed. When our task was to choose a picture as I felt myself on all day of this training, after that everyone had to share own thinking with the others. I chose a picture on which there were a lot of people on a wonderful mountain. I said about this picture that I love to know a lot of people from different countries, and I’ve really enjoyed this week, I am very glad to meet with you, thanks for everyone!

Ruszyły zapisy na III Wiosenny Rajd Rowerowy

Przed nami trzecia edycja Wiosennego Rajdu Rowerowego, czyli cyklicznej imprezy TMZŚ, która ma promować zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz prezentować ciekawe zakątki Powiatu Świeckiego.

Organizatorem rajdu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, które zaprosiło do współpracy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Starostwo Powiatowe (Powiat Świecki).

Wydarzenie ma charakter typowo rekreacyjny i zależy nam, aby Wiosenny Rajd Rowerowy skupiał osoby w różnym wieku, dla których turystyka rowerowa to nie tylko świetna okazja do zobaczenia różnych miejsc, ale też sposobność do integracji środowiska rowerowego w Świeciu i okolicach.

Trasa tegorocznego rajdu liczy około 55 kilometrów (szczegóły podamy wkrótce).
Ruszamy z dziedzińca Zamku w Świeciu i na nim kończymy nasz rajd dekoracją medalową uczestników.

Planujemy jeden postój z poczęstunkiem i dłuższą chwilą na integrację.

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne, obowiązują zapisy.

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 28.04.2018

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

PARTNERZY: OKSiR w Świeciu, Gmina Świecie, Starostwo Powiatowe w Świeciu

KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (OKSiR/TMZŚ)

TRASA RAJDU: dokładna trasa zostanie podana w najbliższym czasie

DŁUGOŚĆ TRASY: około 55 kilometrów

DATA I GODZINA ZBIÓRKI: 28.04, GODZ. 09.30 (dziedziniec Zamku w Świeciu)

ZGŁOSZENIA: towarzystwo.mzs@gmail.com lub pod numerem tel. 513 897 524 (Wt-Pt w godz. 10-17)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika rajdu.
Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego przesłanej w formie skanu wraz z mailem zgłoszeniowym.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika poniższego regulaminu imprezy.

REGULAMIN III WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody,

2. Odpowiedzialność organizatora

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

III WIOSENNY RAJD ROWEROWY

Spotkanie promocyjne publikacji o orkiestrze ”Płomyki”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu promującym najnowszą publikację Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej poświęconą Młodzieżowo-Dziecięcej Orkiestrze Dętej Płomyki z Gruczna.

Autorką publikacji jest członkini TMZŚ – Małgorzata Mielewska, która opowie o pracach nad jej powstaniem i zagadnieniach związanych z tematem publikacji.

Wydawnictwo powstało dzięki wsparciu finansowym gminy Świecie.

Organizator wydarzenia: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Data wydarzenia: 10.03.2018

Godzina: 15:00

Miejsce: Świetlica wiejska w Grucznie (OSP)

Zapraszamy na drugie spotkanie podróżnicze w ramach Prologu Festiwalu podróżników ”Piąty Ocean”

Przed nami drugie spotkanie podróżnicze w ramach Prologu drugiej edycji Festiwalu podróżników Piąty Ocean, który odbędzie się w Świeciu w listopadzie 2018 roku.

Tym razem będziemy mieli okazję wysłuchać prelekcji Jacka „Bradziagi” Jarosika, który pieszo, samochodem, motocyklem i kajakiem przebył tysiące kilometrów w poszukiwaniu miejsc odległych i bliskich, zwykłych i niecodziennych, odchodzących w przeszłość.

W kilku wyprawach po drogach i bezdrożach kraju, Europy i Azji towarzyszyli mu synowie Jakub i Jędrzej oraz córka Joanna. Byli też Jacek i Henryk, goście zaproszeni do projektu „Granice bez barier”. Podróżował jedynym takim samochodem na świecie, własnoręcznie przebudowanym. TVN Turbo w cyklu Jazda Polska zrealizowała reportaż o tym pojeździe. Za jedną ze swoich wypraw Jacek Jarosik otrzymał Wyróżnienie Kapituły KOLOSÓW w kategorii Podróże.

W Świeciu opowie o najciekawszych momentach wypraw na Syberię i do Mongolii oraz o przejechaniu ponad pięciu tysięcy kilometrów bezdrożami Karpat.

Więcej o Jacku Jarosiku: https://bradziaga.pl/

Organizator Festiwalu: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

Współorganizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

Data: 16.03.2018

Godzina: 18:00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu

Przedstawiciele TMZŚ w Radiu Tczew

Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej – prezes Mirosław Sejkowski oraz członek zarządu Tomasz Pasiek, byli wczoraj gośćmi audycji Radia Tczew, które odwiedziło Świecie w ramach obchodów Światowego Dnia Kociewia.

Opowiadali przede wszystkim o tegorocznych planach TMZŚ  – organizacji jubileuszowej – 10. edycji Dnia Bałabuna, kolejnej Nocy Astronomicznej i Festiwali podróżników ”Piąty Ocean”.

Spotkanie odbyło się w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej, a oprócz nas na antenie można było usłyszeć m.in. starostę świeckiego Franciszka Koszowskiego, Jerzego Wójcika – przewodniczącego Rady Miejskiej Świecia, przedstawicieli Wdeckiego Parku Krajobrazowego – Daniela Siewerta i Marlenę Wojciechowską oraz prof. Marię Pająkowską-Kensik. Z krótkim występem artystycznym zaprezentowały się też dzieci z folklorystycznego zespołu kociewskiego ”Świeckie Gzuby” ze Szkoły Podstawowej nr. 7 im. Adam Mickiewicza.

Link do całej audycji w Radiu Tczew: http://www.radiotczew.pl/wiadomosci/1047,swietujemy-swiatowy-dzien-kociewia